LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Intergeneratieve kerk

ideaz mei18In het meinummer (2018) van IDEAZ (het magazine van Missie Nederland) stond een artikel van Ronald van den Oever, coach en adviseur Jeugdwerk van de Unie, waarin hij pleit voor een intergeneratieve kerk. Hij constateert dat veel gemeenten zich als zodanig beschouwen, terwijl ze dat niet zijn. “Wanneer ik met mensen in gesprek raak over een intergeneratieve kerk, dan krijg ik regelmatig te horen dat er diverse generaties in de kerk zijn en iedereen een eigen groep heeft. Dat er gezamenlijke vieringen zijn, een kindermoment en jeugddiensten. Maar intergeneratief betekent iets anders. Het houdt in dat er op alle niveaus van de kerk niet alleen diverse generaties zijn vertegenwoordigd, maar dat ze ook bewust met elkaar in contact worden gebracht en er zo betekenisvolle uitwisselingen ontstaan waarin God merkbaar kan worden.”

Het intergeneratief kerk-zijn vraagt volgens Ronald van iedereen een dienende houding. “Het is nodig elkaar als gelijkwaardig te zien, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Gebed kan daarbij nooit worden overschat. Met deze kwetsbare houding kunnen we door de heilige Geest elkaar tot zegen zijn en samen stappen in dit proces zetten.”

Lees hier de artikelen van Ronald van den Oever die in IDEAZ stonden:

Lees ook de volgende pdf's met handvatten en tips:

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024