LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

George van der Hoff
Gijs Lammerts van Bueren
Wieger Sikkema
Jaap Ketelaar
Jan-Martin Berghuis
Marco de Vos

Interim-voorgangers

Herkent u uw gemeente in een van de volgende situaties?

 • Een kleine of grotere gemeenten die toekomstperspectief zoekt.
 • Een gemeente die vacant is en eerst een aantal stappen richting de toekomst wil zetten alvorens een beroepingsproces in te gaan.
 • Een gemeente waarin na een conflictsituatie eerst rust en richting nodig is.
 • Een gemeente die begeleid wil worden in het proces van kerksluiting, of in een oriëntatieproces hierop.

Dan is een interim-voorganger misschien iets voor u. Maar wat is precies een interimvoorganger? Wat vraagt dit van de gemeente? En welke praktische zaken komen hierbij kijken? Daar gaan we hier verder op in.

Wat is een interim-voorganger?

Een interim-voorganger is een voorganger die gedurende 1 - 3 jaar een gemeente begeleidt om tot nieuw toekomstperspectief te komen. Een interim-voorganger begeleidt een gemeente in veranderingsprocessen en gaat samen met de gemeente op zoek naar de roeping van de gemeente in haar relatie met God, elkaar en haar omgeving. Samen met de gemeente zoekt de interim-voorganger naar wegen om vorm te geven aan deze roeping. Zo helpt de interim-voorganger de gemeente te ontdekken waar God aan het werk is, in deze plaats, in deze tijd, met deze mensen. Dit betekent dat een interim-voorganger specifieke taken heeft die van te voren duidelijk besproken worden en dat een interim-voorganger specifieke competenties heeft die passen bij het karakter van het werk van een interim-voorganger. 

Een interim-voorganger kan een palet van verschillende taken op zich nemen, afhankelijk van wat in de gemeente nodig is. In overleg zal een passende taakomschrijving gemaakt worden. Wij noemen expliciet de volgende taken:

 • Analyse van de huidige situatie als startpunt van de werkzaamheden. Deze analyse vindt plaats in de eerste maanden dat de interim - voorganger in de gemeente werkt. Pas na de analyse en de bespreking hiervan binnen de gemeente, wordt het takenpakket van de interim-voorganger definitief vastgelegd.
 • Ondersteuning van de raad, procesbegeleiding
 • Coaching van raadsleden, andere leidinggevenden en nieuw kader
 • Voorgaan in diensten op regelmatige basis, bv 1 - 2 x per maand
 • Mediation in herstel van relaties
 • In samenwerking met de gemeente richting zoeken, ontwikkelen en invoeren van een visie op missionair gemeente zijn
 • Toerusten van kader, pastorale team e.d.
 • Indien gewenst pastoraat, rouw- en trouwdiensten.

In overleg met de gemeente wordt het aantal uren bepaald en vastgelegd. Gedacht wordt aan 0.2 tot 0.4 fte. Belangrijk is dat de interim-voorganger daar is waar ‘het gebeurt’ (diensten, kringen, werkgroepen), zichtbaar zijn voor de gemeente is daarbij van belang om zo verbinding met de gemeente te kunnen maken. Anderzijds is het niet de bedoeling dat te veel uitvoerende taken bij de interim-voorganger komt te liggen, vandaar de nadruk op taken als ondersteuning, coaching en toerusting. Interim-voorgangers werken met een (bij te stellen) veranderstrategie, waarbij aandacht is voor de verschillende fasen in het werken als interim-voorganger. Het werk van een interim-voorganger heeft globaal gezien een aantal fasen. Aan het einde van elke fase zal een tussenevaluatie plaats vinden.

Netwerk interim-voorgangers

Interim - voorgangers werken vanuit het netwerk interim-voorgangers. In dit netwerk vindt intervisie en permanente educatie plaats en leren interim-voorgangers van elkaar door ook in de praktijk samen te werken en zo van elkaar te leren. Op deze manier worden de competenties van interim-voorgangers continu ontwikkeld.

De gemeente

Zoals hierboven beschreven gaat een interim-voorganger samen met de gemeente op weg. Dat vraagt ook van de gemeente het een en ander:

 • Gemeenteleden dienen bereid te zijn om actief mee te doen aan een proces van verandering, geestelijke verdieping en kadervorming
 • Er dient een pastoraal team te zijn of te worden gevormd
 • De gemeente spreekt uit dat zij wil werken aan het zijn van een missionaire gemeente: verbinding tussen geloof en leven is hierbij essentieel
 • Ieder gemeentelid wordt gestimuleerd om mee te doen

Praktisch

 • Wilt u meer informatie over de mogelijkheid van een interim-voorganger in uw gemeente? Dan kunt u deze vraag voorleggen aan Ingeborg Janssen, coordinator interim-voorgangers,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 51085696.
 • In een gesprek tussen de gemeente en de coordinator wordt de vraag verduidelijkt en worden mogelijke taken besproken.
 • Deze vraag wordt ingebracht in het coordinatieteam interim-voorgangers, zij zoeken een passende kandidaat en dragen deze voor aan de gemeente.
 • Het netwerk interim-voorgangers wordt actief begeleid om zo maximaal te kunnen leren en het geleerde te gebruiken in nieuwe situaties. Dit betekent in ieder geval een kennismakingsgesprek met gemeente en interim-voorganger aan het begin, een of meer tussen evaluaties en een evaluatiegesprek aan het einde van het traject. Hierover worden afspraken gemaakt aan het begin van het traject. Deze en andere afspraken zijn verwoord in de werkorde interim-voorgangers.
 • De interim-voorganger heeft een contract met de gemeente. De Unie heeft hiervoor verschillende modelcontracten waarin naast andere contractuele zaken tijd, duur en taken gespecificeerd worden. Qua tarief is het advies om de Unierichtlijnen (incl. vergoedingen) met een opslag van 20% aan te houden plus reiskostenvergoeding. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het deelnemen aan permanente educatie en het vergoeden van kosten voor hiervoor.

Wilt u dit nog eens doorlezen of delen met gemeenteleden?

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024