LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

George van der Hoff
Gijs Lammerts van Bueren
Jan-Martin Berghuis
Jaap Ketelaar
Marco de Vos
Wieger Sikkema

George van der Hoff

Mijn drive en inspiratie
Door de jaren heen, met ups en downs, heb ik meer en meer Jezus leren kennen, leren volgen, en Zijn plan begrijpen. Zijn diepe genade is het motief om in Zijn gemeente te werken. Er is altijd hoop, altijd een toekomst, altijd kracht tot verandering. Samen op weg volgens Zijn plan achter Hem aan. Discipelschap dus.

Specifieke capaciteiten
Rust, eenvoud, luisteren, verbinden, stimuleren, leiderschapsontwikkeling, stressbestendig, mensgericht.

Systemisch kijken naar situaties, samen onderweg waarbij proces belangrijker is dan het doel, analyseren door verleden en heden in beeld te krijgen, samen visie van God ontvangen voor gemeente in haar plaats en Sitz im Leben.

Opleiding, voorgangerschap, kerkelijk werk en gezinshuisouder.
1989 – 1992: Na opleiding stage Bethel Drachten.
1992 – 2000: Gemeentestichting en voorganger BG Nehemia Dokkum (BBN-gemeente) en daarna,
2000 – 2012, BG Op Doortocht Ede (Unie-gemeente). Parallel door de jaren heen: bestuurslid BBN, adviseur, coach, procesbegeleider in verschillende gemeenten.
Van 2016-2018 betrokken bij de BG Midden Betuwe als parttime interim-voorganger. Al meer dan 25 jaar pleegouder en sinds 8 jaar gezinshuisouder.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024