LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Marco de Vos
George van der Hoff
Jaap Ketelaar
Gijs Lammerts van Bueren
Wieger Sikkema
Jan-Martin Berghuis

Jaap Ketelaar

 • Lidmaatschap BG ‘De Ontmoeting’ in Wageningen.
 • Voorgangerschap en kerkelijk werk
  1992 – 2003: Voorganger in de BG Emmeloord (ABC-gemeente) en daarna BG IJmuiden (Unie-gemeente). Vervolgens:  toeruster missionair gemeente-zijn bij de Evangelische Zendingsalliantie. Vanaf 2004: zelfstandig trainer, coach en adviseur voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling bij kerken en parakerkelijke non-profit organisaties. Bij kerken in de rol van parttime interim-voorganger (vanaf 2005 diverse gemeenten). Tevens parttime voorganger van BG ‘De Ontmoeting’ in Wageningen.
 • Inspiratie in een paar woorden
  Ik heb God leren kennen als een God van hoop. In Psalm 126 blijkt dat de Heer dingen kan doen die wij soms niet (meer) voor mogelijk houden. Mijn verlangen is om samen te ontdekken wat God wil doen in de soms complexe situaties van ‘onze’ gemeente. Daarbij is de missionaire roeping van de gemeente mijn drijfveer en richtpunt.
 • Specifieke capaciteiten
  Mijn kracht ligt in het combineren van verschillende zaken in de richting van het doel dat we samen als Gods wil ervaren. Kijken waar we staan, dromen over waar God met ons naar toe wil en bepalen welke stappen we in die richting kunnen nemen. Ook begeleiding in wat voor werker dat proces zou kunnen ondersteunen kan daar onderdeel van uitmaken. Mijn bijdrage wordt als Bijbels, praktisch en enthousiast ervaren.
 • Bijzonderheden
  Voor mij is de combinatie van interim-voorgangerschap met mijn eigen voorgangerschap in Wageningen een belangrijk iets. Dit maakt dat ik ook zelf blijf ervaren dat de praktijk weerbarstig is en zaken niet altijd gaan zoals je wenst. Dat houdt je afhankelijk van God en van elkaar.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024