LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

Jongerenwerk

'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.'
Marcus 10:14

Op deze website willen we je graag informeren over jeugdwerk en op welke manier wij betrokken kunnen zijn. We willen je ook vragen om met ons mee te bouwen aan een beweging van enthousiaste jeugdwerkers die elkaar willen inspireren en bemoedigen met verhalen uit jullie praktijk. 

De Unie van Baptistengemeenten heeft een team Missionaire Gemeente Ontwikkeling waarin ook een jeugdwerker zit, die je kan voorzien van informatie en tips voor het jeugd- en kinderwerk. We hebben ervaring en zijn niet alleen betrokken bij de Unie van Baptistengemeenten en de ABC-gemeenten, maar maken met veel andere kerken deel uit van het bredere Innov8 netwerk van Missie Nederland. Daar hebben we ook regelmatig uitwisseling met organisaties als LEF-NavigatorsYoung & HolyYouth For ChristInnov8HGJBJOPDoe MaarTimotheusKings Kids en nog vele anderen.

We zijn Europees georganiseerd in de European Baptist Federation en op wereldniveau bij de World Baptist Alliance. Dat geeft een aantal voordelen, zoals onze jaarlijkse European Baptist Conference for Child- and Youthworkers, waarbij jeugdwerkers uit Europa, het Midden Oosten en Azië elkaar ontmoeten en met elkaar uitwisselen over wat God doet in ons jeugdwerk. 

Bij QUESTIONS & ANSWERS kun je contact opnemen. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw verhalen over jeugdwerk. Daarmee hopen we ook weer anderen te kunnen inspireren en bemoedigen. 

Bij YES WE CAN! kun je zien welke methodieken er zijn voor jeugd- en kinderwerk en bij WHAT'S GOING ON? vind je activiteiten die gaan komen en activiteiten die zijn geweest.  

In de IDEAZ van april 2018 heeft onze jeugdwerker een artikel en een stappenplan geschreven om op langere termijn generaties in de gemeente te verbinden. Dit is één van de vruchten van project 'Groentjes'. De eerste fase van dit project gaat over vergrijzende gemeenten en de tweede fase gaat over het verbinden van generaties in de gemeente. Hieronder vind je de linkjes naar de volgende PDF-jes:

Model voor een intergeneratieve dienstyouth active jump happy 40815
Tips voor een intergeneratieve gemeente
Toolbox voor een intergeneratieve gemeente

Vanuit de Unie van Baptistengemeenten richten we op de volgende speerpunten:

- Van Jezus leren en anderen helpen om van Jezus te leren (discipelschap)
- Diverse generaties actief met elkaar verbinden in de gemeente (project 'Groentjes')
- Gods missie in deze wereld uitleven

Van Jezus leren heeft alles te maken met wat we in de Bijbel lezen over discipelschap. Jezus roept zijn leerlingen en vraagt hen om Hem te volgen. Deze mensen kiezen ervoor om achter te laten waar ze op dat moment mee bezig zijn om met Jezus mee te gaan. Zo bijzonder vinden zij Jezus. Jezus leert hen over het koninkrijk en laat met zijn leven zien wat dit betekent. Vervolgens geeft hij zijn leerlingen ook steeds meer verantwoordelijkheid. Het worden niet alleen leerlingen, maar de leerlingen worden leiders van weer andere leerlingen. Als zij klaar zijn voor deze taak en Jezus met zijn dood en opstanding de basis heeft gelegd voor het koninkrijk, gaat Jezus weer terug naar zijn Vader en mogen zijn leerlingen doorgaan met zijn werk onder de leiding van de heilige Geest. Zo ontstaat er een beweging van leerlingen van Jezus. Die het koninkrijk laten zien en die de komende generaties zal toerusten om dit weer door te geven. Tot op de dag van vandaag. 

 MG 8335

Wij willen gemeenten stimuleren om hier ook praktisch mee aan de slag te gaan. Voor het jeugdwerk hebben we daarbij nauw contact met LEF-Navigators die een leertraject hebben ontwikkeld voor discipelschap en missie. In twee jaar leer je aan de hand van eenvoudige leervormen en in huddels de Bijbel toepassen in je dagelijkse leven. Als jeugdleider leider leer je niet alleen wat het betekent om een leerling van Jezus te zijn, maar je leert ook op welke manier je leider kunt zijn, zodat je ook de jongeren leert om leerling en leider te zijn. Een team van jeugdwerkers uit diverse Baptistengemeenten waren bij het eerste traject en inmiddels hebben er al diverse Baptistengemeenten meegedaan zoals:
- Baptistengemeente Amersfoort
- Baptistengemeente Harderwijk
- Baptistengemeente Veenendaal

Baptistengemeente Op Doortocht uit Ede en Baptistengemeente Sneek volgen op dit moment het traject. Bethel Drachten (ABC) hebben wegens hun grote omvang een traject 'aan huis'. Voor het komend jaar zullen weer nieuwe team aanhaken. Wil je meer weten of horen wat het de jeugdwerkers heeft gebracht, laat het ons weten. 

Ook de verbinding tussen generaties in de gemeenten is voor ons een speerpunt. Volgens onderzoek van het Sociaal Cultuureel Planbureau leven we in een samenleving waarin deze verbinding buiten de gezinnen steeds moeilijker wordt. Ook in gemeenten komen we deze geluiden tegen. Dit geldt niet alleen voor meer traditionele gemeenten, maar ook voor gemeenten die hun best doen om met nieuwe vormen diverse groepen te bereiken. Hoe kunnen we gemeenten hierin helpen om generaties met elkaar te verbinden? Daar houdt ons project 'Groentjes' zich mee bezig. Met de linkjes kom je terecht bij de voorlopige vruchten van dit project. De artikelen, het stappenplan en de toolbox geven een overvloed aan ideeën en mogelijkheden om hier in je eigen gemeente mee aan de slag te gaan. Leuk als je ons op de hoogte houdt wat je ermee doet. 

pexels photo 164531

Wat willen wij vanuit de Unie voor je betekenen?
Je kunt hier altijd je vraag stellen over jeugdwerk. Afhankelijk wat je daarin nodig hebt kunnen we met je op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. We kunnen langskomen of eventueel verwijzen naar mensen en organisaties om zo goed aan te sluiten bij de vragen die je hebt. 

Hopelijk kunnen we in dit proces aansluiten met wat nodig is aan inspiratie, informatie, activiteiten, bijbelstudie, aanbidding, leervormen, organisatievormen, werkvormen en wat er nog meer is. Hierover lees je op de andere pagina's.

We horen ook graag over jullie jeugdwerk. Niet alleen waar nog vragen zijn, maar ook waarin jullie genieten van de jongeren en de kinderen in jullie gemeente.  Ook dat willen we graag delen op deze pagina's. Dus laat het ons weten!

 Welkom om hier contact op te nemen. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Ronald van den Oever

Voorjaar 2018

 

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

  • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
  • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
  • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
  • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
  • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
  • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
  • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
  • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024