Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

Jongerenwerk

In de Bijbel lezen we dat Jezus de kinderen uitnodigt en hen ziet zoals ze werkelijk zijn: waardevol voor zijn koninkrijk en een inspirerend voorbeeld voor iedereen.'Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.' (Markus 10:14)

youth active jump happy 40815

Vanuit de oproep van Jezus willen we jong & oud een belangrijke plaats geven in ons gezamenlijk leven rondom Jezus zelf. Hij is het hoofd van de gemeente en Hij heeft - door zijn dood en opstanding - de basis gelegd voor een nieuwe generatie die Zijn koninkrijk vormgeeft. Het is God's Geest die jong & oud zo met elkaar verbindt, zodat de liefde van Christus wordt gedeeld (Ef. 3:18-21). Zo worden we gevormd tot mensen die op onze unieke manier van goddelijke betekenis mogen zijn in deze wereld. Liefde houdt je niet voor jezelf, liefde wil je delen. Als we spreken over een een intergeneratieve gemeente, dan bedoelen we niet alleen dat we met diverse generaties een gemeente zijn, maar dat we ook actief contact willen bevorderen tussen de diverse generaties. God heeft ons aan elkaar gegeven en ons alles gegeven om elkaar als leerlingen van Jezus te inspireren in verbondenheid met Hem zodat we ons ook missionair kunnen verbinden met de wereld om ons heen. 

Vanuit de Unie van Baptistengemeenten richten we op een aantal thema's:

- Van Jezus leren en anderen helpen om van Jezus te leren (discipelschap)
- Diverse generaties actief met elkaar verbinden in de gemeente (project 'Groentjes')
- Gods missie in deze wereld uitleven

De kwaliteit van het jeugdwerk kenmerkt zich voor ons door de gerichtheid op God, steun en plezier in de onderlinge relaties en betrokken inzet in Gods missie. Vanuit wat we ontvangen van God en de relaties met elkaar kunnen we ons ook richten naar mensen die goed nieuws nodig hebben. Dit is meestal een persoonlijk en gezamenlijk leerproces. Het gaat ook gepaard met vallen en opstaan. Leren betekent ook fouten maken waar we van kunnen leren. Leren begint ook met accepteren wat er is en kan goed samengaan met fun & gezelligheid. Super als we met elkaar kunnen bijdragen aan zo'n cultuur.

 MG 8335

Als jeugdleider heb je veel invloed op jongeren. Dit kun je als een uitdaging zien om te leren in goed leiderschap en je team en de jongeren te stimuleren tot dit leerproces. Bij LEF-Navigators is er een leertraject ontwikkeld waarin dit op een zeer praktische manier wordt geleerd. Je leert als jeugdleider zelf leren en leiding geven en je leert hoe je dit kunt overdragen op je team en je jongeren. Een team van jeugdwerkers uit diverse baptistengemeenten waren bij het eerste traject en inmiddels hebben er al diverse baptistengemeenten meegedaan. We willen graag onze ervaringen met je delen. Dus neem gerust contact op.

Ook de verbinding tussen generaties in de gemeenten is voor ons een speerpunt. Volgens onderzoek van het Sociaal Cultuureel Planbureau leven we in een samenleving waarin deze verbinding buiten de gezinnen steeds moeilijker wordt. Ook in gemeenten komen we deze geluiden tegen. Dit geldt niet alleen voor meer traditionele gemeenten, maar ook voor gemeenten die hun best doen om met nieuwe vormen diverse groepen te bereiken. Hoe kunnen we gemeenten hierin helpen om generaties met elkaar te verbinden? Daar houdt ons project 'Groentjes' zich mee bezig. Je vindt hier een update over de stand van zaken. 

Tot slot vinden we het belangrijk om onze jeugd- en kinderwerkers te ondersteunen met inspiratie en middelen vanuit het grote netwerk van jeugd- en kinderwerkers en organisaties die zich hierop richten zoals: LEF-Navigators, Young & Holy, Youth For Christ, Innov8, HGJB, JOP, Doe Maar, Timotheus, Kings Kids en nog vele anderen.  Op internationaal niveau zijn we verbonden met de Baptist World Alliance European Baptist Federation en nemen we jaarlijks deel aan hun confentie die we ook helpen te organiseren. Zo willen we internationaal en interkerkelijk van elkaar leren en elkaar versterken om de plaatselijke jeugd- en kinderwerkers van dienst te zijn met visie, beleid, methodiek en werkvormen voor het jeugd- en kinderwerk. Super als we hierin Jezus kunnen delen en Hij meer zichtbaar wordt in deze wereld. 

pexels photo 164531

Wat willen wij vanuit de Unie voor je betekenen?
Als je ons betrekt in het jeugdwerk, kunnen we op verschillende niveau's het gesprek aangaan. Het kan een vraag zijn waarop een kort antwoord voldoende is. Maar soms is er iets meer nodig. We kunnen in gesprek gaan met gemeenteleiding, ouders, jeugdleiders of met de jongeren zelf.  We willen goed luisteren en met jullie op zoek gaan naar waar jullie nu zijn, waar jullie naartoe willen en wat daarin de volgende stappen kunnen zijn. Elke gemeente is daarin uniek.

Hopelijk kunnen we in dit proces aansluiten met wat nodig is aan inspiratie, informatie, activiteiten, bijbelstudie, aanbidding, leervormen, organisatievormen, werkvormen en wat er nog meer is. Hierover lees je op de andere pagina's.

We horen ook graag over jullie jeugdwerk. Niet alleen waar nog vragen zijn, maar ook waarin jullie genieten van jullie jongeren en kinderen. Waar gaat het goed en waarmee kunnen jullie anderen inspireren. Ook dat willen we graag delen op deze pagina's. Dus laat het ons weten!

 Welkom om hier contact op te nemen. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Lees ook:
'What's going on' voor de laatste ontwikkelingen en activiteiten in het jongerenwerk  
'Yes we can' voor behulpzame websites en methodes voor het kinder- en jongerenwerk
'Meet & Greet' voor de mogelijkheden voor gesprek en begeleiding
'Questions and answers' voor je directe vraag/opmerking waar we op kunnen reageren

Ronald van den Oever
Voorjaar 2018

 

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

  • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
  • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
  • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
  • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
  • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
  • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
  • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
  • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024