LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Luisteren

Met  het thema luisteren gaan we samen op weg om Gods roeping voor de gemeente ontdekken. Dat doen we door te luisteren naar God, elkaar en onze omgeving. Verrassend te zien is dit niet de start is van het thema. We beginnen bij God die naar ons mensen luistert! Voor meer inspiratie rondom luisteren, kijk hier eens.

Kringboekje

Voor de kringen is er een boekje met daarin een opzet en materiaal voor 6 avonden met extra bonusmateriaal. De pdf van dit boekje is gratis te verkrijgen. Het boekje op papier is uitverkocht.

Voor jongeren en kinderen

In samenwerking met YfC en kinderwerk Timotheüs is er jongeren- en kindermateriaal ontwikkeld voor het jaarthema. Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op met Ronald van den Oever

Inspiratie

Extra materiaal

Luisteren en doen

Een mooie manier is om dit te doen door dieper over thema's in gesprek te gaan door casussen uit de praktijk te gebruiken en hier al luisterend en doende mee verder te gaan. Luisteren en doen (PDF)

Tafelgesprekken

Als het gaat om luisteren en de verbinding zoeken met mensen die niet of anders geloven, dan kun je overwegen met een groepje het spel Tafelgesprekken te gaan doen (max. 4 christenen en 4 niet-christenen). Kijk voor ontstaan, waarden, doen, ervaringen en bestellen op www.tafelgesprekken.info . Je kunt ons ook mailen voor materiaal voor een oriënterende avond over Tafelgesprekken

Cursus Jouw Spiritualiteit

De cursus Jouw Spiritualiteit biedt je als kring de kans om met elkaar in gesprek te zijn over elkaars zoektocht en de bronnen van het christelijk geloof. Op deze manier leer je zowel te luisteren naar God als naar elkaar. D e cursus maakt gebruik van de spiritualiteitwijzer om zo zicht te krijgen op je eigen sterke en minder sterke talen. Tijdens bijeenkomst 2 zoeken we verbinding met christelijk bronnen in de kennismaking met historische personen die bij elke taal passen. Dan wordt er tijdens de derde bijeenkomst gekeken naar de gezamenlijke bron van christelijke spiritualiteit, Jezus Christus. Tijdens bijeenkomst 4 & 5 wordt er stilgestaan bij wat christelijke spiritualiteit heeft te bieden aan de persoonlijke praktijk en hoe het een verrijking kan zijn in de omgang met anderen. Tijdens bijeenkomst 6 wordt de deelnemer uitgedaagd tot het maken van een vervolgplan na deze cursus. De laatste bijeenkomst (7) is meer evaluerend en afsluitend, hoewel er ook extra oefeningen zijn die kunnen worden uitgevoerd. Op jouw spiritualiteit kun je  lees je de spiritualiteitswijzer doen. Het cursusboek gebaseerd op het boek “Sacred Pathways” van Gary Thomas kun je bij de EO bestellen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024