Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek

Het in kaart brengen van ‘modes of binding and bonding’ onder baptisten. Dit is de eerste lijn en de meest fundamentele lijn. Daarbij wordt ook de vinger gelegd bij de spanning tussen de gegeven morele ruimte en het collectivistische ideaal van baptisten (cf. ‘thick & thin community’).
Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Ecclesiologie is theologisch het meest onderscheidende voor baptisten. Onderzoeksvelden als congregationalisme, doop, ambt, ‘discerning the mind of Christ’ en conciliarisme kunnen worden aangewezen. Hierin past ook onderzoek naar het zogeheten Constantinisme, de kwestie kerk en overheid.
Theologisch onderzoek

Theologisch onderzoek

In deze onderzoekslijn gaat de aandacht naar processen van inleiden en doorleiden in geloof. We denken daarbij aan spiritualiteit, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, leiderschap, leren van Schrift en Vroege Kerk (God, Christus, de Geest en leven).

Project 'Groentjes' deel 2

Inmiddels is het project 'Groentjes' in haar tweede fase aangekomen. In de eerste fase is Wout Huizing met een aantal 'vergrijzende' gemeenten in gesprek gegaan. De resultaten hiervan staan inmiddels op deze website (http://baptisten.nl/okbi/empirisch/62-resultaten/832-project-groentjes). Ronald van der Oever verdiept zich nu in hoe jong en oud in de gemeente met elkaar verbonden kunnen worden, met andere woorden: hoe we een intergeneratieve gemeente kunnen zijn.

Hier vind je de PowerPoint van de presentatie die Ronald op de afgelopen AV heeft gehouden over dit onderwerp.

Ronald van den Oever (1968) is sinds 2013 werkzaam als coach/adviseur voor het jongerenwerk en maakt deel uit van het team Missionaire Gemeente Ontwikkeling

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024