Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

De Bijbel en de prediking als uiting van identiteit? (2)

In baptistengemeenten staan Christus en de Bijbel centraal! In onze eerste blog introduceerden wij ons onderzoek naar hoe prediking en Bijbelgebruik een uitdrukking vormen van de identiteit van baptistengemeenten. In dit bericht willen wij u verder meenemen op onze speurtocht.

De voortgang van ons onderzoek

Inmiddels zijn zowel de literatuurstudie als de praktijkonderzoeken afgerond.  In ons literatuuronderzoek zijn we begonnen met het verhelderen van onze kernbegrippen.  We zijn ingegaan op het begrip gedeelde identiteit en hebben gekeken naar het eigene van de baptistenidentiteit. We hebben beschreven hoe deze in de  geschiedenis van het baptisme is gevormd. Ook hebben we gekeken naar de morele rol en de plaats van de gemeente in de samenleving. Tenslotte hebben we besproken hoe de prediking een weerspiegeling vormt van de identiteit van een gemeente en deze tegelijkertijd vorm geeft. Wat is er te zeggen over baptistenpreken? Bestaat er zoiets als een typische baptistenpreek? Wat zegt een preek over de identiteit van een gemeente?  Om een antwoord te vinden op deze vragen zijn we te rade gegaan bij zowel Nederlandse als internationale literatuur, om vervolgens naar de gemeentepraktijk te kijken. Ook de praktijkonderzoeken zijn ondertussen uitgevoerd. We hebben de samenkomsten in de beide onderzoeksgemeenten bijgewoond en geanalyseerd. De enquêtes die we onder de gemeenteleden hebben gehouden zijn verwerkt, net als de interviews die we met de voorgangers hebben gehouden. Kortom al het veldwerk is gedaan.

Van theorie en onderzoek naar conclusies

Het analyseren en interpreteren van alle resultaten was een stevige, maar intrigerende klus. We hebben vastgesteld dat de prediking in beide gemeenten inderdaad een belangrijke identiteitsdrager is, zowel als expressie van de identiteit als in de vormgeving ervan. De voorgangers spelen daarbij een centrale rol, maar gemeenteleden hebben geen passieve rol. Gemeenteleden stemmen doorgaans in met de prediking en zoeken de toepassing in hun leven, maar sturen de boodschap soms ook bij. We hebben geconcludeerd dat het baptisme zijn identiteit vindt in Christus en tegelijk in de verbondenheid met de samenleving. Door Christus na te volgen en in te gaan op de uitdagingen waarvoor ze door de samenleving wordt gesteld, ontwikkelt de gemeente de deugden van Christus die de wereld nodig heeft. Wij geven als onderzoekers geen oordeel, maar geven gemeenten een spiegel in handen om zichzelf te beschouwen in het licht van hun eigen identiteit, het weten gemeente van Jezus Christus te zijn in deze wereld.  

Benieuwd naar de resultaten?

Vanaf juli 2015 kunt u ons onderzoek vinden op de OKBI site.

Hans Baak en Martijn Nijhoff zijn beide deeltijd studenten van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Beide hebben de ambitie om straks verder te studeren aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. Daarom hebben ze in overleg met het Seminarium dit onderwerp opgepakt als afstudeeronderzoek voor hun studie aan de  CHE.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024