Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

De Bijbel en de prediking als uiting van identiteit? (3)

Lectori salutem!

Onlangs hebben we ons afstudeeronderzoek voor onze opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede afgesloten. Het centrale thema van dit onderzoek is de rol van de Bijbel en de prediking voor baptistenidentiteit.

De kern van de probleemstelling is de zoektocht naar de baptistenidentiteit in Nederland, de identiteit van de lokale gemeenten. Het literatuuronderzoek gaat in op het centrale begrip gedeelde identiteit en op het eigene van het baptisme. De morele rol en plaats van de gemeente in de samenleving worden belicht. Tenslotte wordt besproken hoe prediking een weerspiegeling vormt van de identiteit van de gemeente en deze tegelijkertijd vorm geeft.

Het praktijkonderzoek bestaat uit de analyse van samenkomsten en preken, vragenlijsten aan gemeenteleden en interviews met voorgangers in twee baptistengemeenten. We stellen vast dat de prediking in beide gemeenten inderdaad een belangrijke identiteitsdrager is, zowel door de expressie van de identiteit als in de vormgeving ervan. De voorgangers spelen een centrale rol, maar gemeenteleden hebben geen passieve rol. Gemeenteleden stemmen doorgaans in met de boodschap, passen deze toe in hun leven, maar sturen deze soms ook bij.

We concluderen dat het baptisme zijn identiteit vindt in Christus en tegelijk in de verbondenheid met de samenleving. Door Christus na te volgen en in te gaan op uitdagingen vanuit de samenleving, ontwikkelt de gemeente de deugden van Christus die de wereld nodig heeft. We geven gemeenten een spiegel in handen om zichzelf te beschouwen in het licht van hun eigen identiteit, het weten gemeente van Jezus Christus te zijn in deze wereld.  Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte uitgenodigd om verder te lezen. U vindt het hele verslag van dit onderzoek hier.

Klik hier voor het eerste blog
Klik hier voor het tweede blog

Hans Baak en Martijn Nijhoff hebben met dit onderzoek hun opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) afgerond. Beide hebben de ambitie om straks verder te studeren aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. Daarom hebben ze in overleg met het Seminarium dit onderwerp opgepakt als afstudeeronderzoek voor hun studie aan de CHE.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024