Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Shaping a culture of communal discernment (het vormen van een cultuur van samen onderscheiden)

In mijn werk in en voor gemeenten kom ik vaak de vraag tegen ‘hoe kunnen we samen zoeken naar de weg van de Heer in deze situatie?’,  ‘hoe kunnen we onderscheiden waar het echt om gaat?’ ‘hoe kunnen we op zo’n manier vorm geven aan gemeentevergaderingen dat we daar echt samen zoeken naar Gods wil?’ Zeer boeiende vragen die raken aan de kern van de manier waarop veel Baptistengemeenten gemeente willen zijn.

In dit onderzoek worden praktijken van ‘samen onderscheiden’ in Baptistengemeenten onderzocht, specifiek in gemeentevergaderingen en gemeente avonden. De vraag is ‘Op welke manieren zijn specifieke praktijken geadresseerd door hedendaagse baptisten theologen relevant en helpend voor Baptistengemeenten en hun praktijk van samen onderscheiden?'

Als eerste wordt een schets gemaakt van de Nederlandse Baptisten cultuur in gemeentevergaderingen. Dit wordt in relatie gebracht met onze cultuur. Verschillende vragen rond samen onderscheiden worden benoemd. Zowel McClendon als Yoder beschrijven praktijken van samen onderscheiden. Deze praktijken kunnen samen geoefend worden in de gemeentevergadering. Alvorens in te gaan op die praktijken wordt kort de baptistenidentiteit in relatie tot de ecclesiologie van zowel McClendon als Yoder geschetst.

Vier praktijken van gezamenlijk onderscheiden worden verder uitgewerkt:

  1. De baptisten visie vormgeven: communale hermeneutiek.
  2. Binden en ontbinden.
  3. Gemeenschap van de Geest.
  4. Volheid van Christus: de verschillende rollen in de gemeente.

Deze praktijken worden in gesprek gebracht met casussen rondom gezamenlijk onderscheiden uit vier gemeenten. Deze casussen zijn in een focusgesprek ingebracht en besproken. Het onderzoek concludeert dat deze vier praktijken van samen onderscheiden helpend kunnen zijn voor gemeenten als het gaat om samen onderscheiden.

Om het onderzoek te bekijken, klik hier.

Ingeborg Janssen is teamleider Missionaire Gemeente Ontwikkeling en vakdocent gemeenteopbouw. Vanuit het team coördineert Ingeborg het netwerk van interim-voorgangers en is zij het eerste aanspreekpunt voor het jaarthema. Dit onderzoek heeft ze gedaan in het kader van het afronden van haar magister aan het International Baptist Theological Seminary (IBTS) in Praag in 2014. Inmiddels is het IBTS samen met o.a. het Nederlandse Baptisten Seminarium gevestigd in het Baptist House in Amsterdam.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024