Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Come walk with us, the journey is long - verkenning van de belichaming van waarden in Urban Expression gemeenten

Voor u ligt het onderzoeksrapport van mijn onderzoek naar geloofsreizen bij Urban Expression. Urban Expression is een missionaire instelling die zich focust op incarnele missie, contextuele kerkplanting en creatieve uitingen van gemeenten in stadsomgevingen, onder de armen en met mensen uit de marges van de samenleving. Hierbij werken ze liever vanuit waarden dan vanuit modellen en het is de belichaming van (sommige van) deze waarden waar naar gekeken is.

Eén van deze waarden beschrijft het geloof als een reis. Deze waarde ligt aan de basis van dit onderzoek. Ik zal deze waarde en wat het impliceert verkennen in hoofdstuk 1. Maar eerst wil ik de volgende werkdefinitie voorstellen, waarmee deze korte studie gelezen kan worden: ‘Een geloofsreis is de weg waarop het geloof zich ontwikkeld in mensen hun leven door de jaren heen.’ Dit is een zeer kernachtige definitie en ik zal er later met meer detail op ingaan.

Dit onderzoek kwam tot stand in overleg met Stuart Murray en Oeds Blok, coördinators van Urban Expression in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en ik ben verheugd u een aantal van de resultaten en conclusies te kunnen presenteren in antwoord op de vraag:

'Wat hebben Urban Expression teams nodig, in termen van het belichamen van de Urban Expression waarden, om uitgerust te zijn om mensen te kunnen ondersteunen in hun geloofsreis?'

Dit onderzoeksrapport begint met een literatuuronderzoek naar het thema van de geloofsreis, welke zowel vanuit een missionair als een pastoraal perspectief zal worden bekeken. Deze perspectieven maken duidelijk waardoor het beeld van een reis geschikt is om het geloof te beschrijven. Daarna zult u resultaten vinden van veldonderzoek dat gedaan is onder drie Urban Expression gemeentes, twee daarvan in Londen, de andere in Havant. In elke gemeente werden er vier interviews gehouden, twee met mensen in het leiderschapsteam en twee met andere mensen die betrokken zijn bij de gemeente. De interviews zijn gestructureerd langs geselecteerde Urban Expression waarden, evenals de resultaten. Als laatste vindt u in hoofdstuk 3 de conclusies en een aantal ideeën voor een Survivalgids voor (toekomstige) kerkplanting teams.

Voor het onderzoeksrapport, klik hier.

Voor de bijlagen met daarin de interviews, klik hier.

Juliëtte Pol heeft dit onderzoek voor de zomervakantie afgerond in het kader van haar eindopdracht voor de bachelor Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024