Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek

Het in kaart brengen van ‘modes of binding and bonding’ onder baptisten. Dit is de eerste lijn en de meest fundamentele lijn. Daarbij wordt ook de vinger gelegd bij de spanning tussen de gegeven morele ruimte en het collectivistische ideaal van baptisten (cf. ‘thick & thin community’).
Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Ecclesiologie is theologisch het meest onderscheidende voor baptisten. Onderzoeksvelden als congregationalisme, doop, ambt, ‘discerning the mind of Christ’ en conciliarisme kunnen worden aangewezen. Hierin past ook onderzoek naar het zogeheten Constantinisme, de kwestie kerk en overheid.
Theologisch onderzoek

Theologisch onderzoek

In deze onderzoekslijn gaat de aandacht naar processen van inleiden en doorleiden in geloof. We denken daarbij aan spiritualiteit, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, leiderschap, leren van Schrift en Vroege Kerk (God, Christus, de Geest en leven).

Het verhaal van gebed - een onderzoek naar gebed en baptistenidentiteit

Deze masterscriptie onderzoekt de relatie tussen het verhaal van gebed (als bijdrager aan de gemeenschappelijke hermeneutische convictie) in twee baptistengemeenten (één ‘lage’ gemeente en één ‘hoge’ gemeente) in Nederland en baptistenidentiteit, door liturgische studie (theologie van liturgie) te doen. Er komt naar voren dat elke baptistengemeente haar eigen verhaal van gebed heeft en dat elke gemeente op haar eigen manier bijdraagt aan de baptistenidentiteit.

Klik hier om het onderzoek te lezen.

Mattias Rouw heeft dit onderzoek in 2013 gedaan in het kader van het afronden van een master Theologie aan de Universiteit Utrecht.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024