Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

De Bijbel en de prediking als uiting van identiteit?

De gemiddelde baptist zal beamen dat de Bijbel een belangrijke rol heeft in de zondagse samenkomst. Ook de prediking staat hoog aangeschreven. Maar op welke wijze is dat terug te zien in de zondagse praktijk? Welke plaats wordt er binnen de samenkomst ingeruimd voor de Bijbel en de preek? Herkent een gemeente zich in de keuze van de Bijbeltekst en de wijze waarop deze wordt toegepast tijdens de prediking? Wat zegt dit over de identiteit van de bewuste gemeente? Kortom: vragen genoeg! Vragen waar wij een antwoord op willen zoeken.

Een onderzoek naar Bijbelgebruik en prediking

De vragen hierboven zijn de vragen die ons onderzoek de startimpuls gaven. Wij zijn nu begonnen met het onderzoek naar zowel het gebruik van de Bijbel als naar de prediking in de zondagse samenkomst. We doen dit door twee ‘case studies’. We nemen twee gemeenten onder de loep. Bij onze keuze hebben we geprobeerd om recht te doen aan de breedte van bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland aangesloten gemeenten. We hebben daarom gekozen voor een gemeente met een traditionele invulling van de eredienst en een gemeente die een meer moderne, evangelische invulling van de samenkomst hanteert.

Met welk doel doen we ons onderzoek?

De hoofdvraag waar we antwoord op willen vinden, hebben we als volgt verwoord:
“Op welke wijze geven Baptistengemeenten door middel van de concrete uitwerking van Bijbelteksten in de prediking in de zondagmorgendiensten binnen twee afzonderlijke baptistengemeenten, uitdrukking aan hun gedeelde identiteit en hun identitair zelfverstaan?”

Met deze vraag sluiten we aan bij andere onderzoeken die vanuit de OKBI gedaan worden naar de wijze waarop communale overtuigingen van baptisten worden uitgedrukt in verschillende geloofspraktijken. In ons onderzoek gaat het vooral om de manier waarop in de prediking uitdrukking wordt gegeven aan de identiteit van de plaatselijke baptistengemeente. Belangrijk daarbij is de keuze voor bepaalde Bijbelgedeelten als uitgangspunt voor de prediking. We houden baptistengemeenten een spiegel voor en zeggen als het ware: Kijk, dit is hoe jullie uitdrukking geven aan wie jullie zijn!

Hoe pakken we ons onderzoek aan?

Hierover hebben we ons de afgelopen maanden gebogen. Ondertussen hebben we, in overleg met onze projectcoach, Henk Bakker en de OKBI, onze projectopzet gereed.
We vertrekken voor ons onderzoek bij de methodiek van Christopher. J. Ellis. Ellis is het hoofd van het Bristol Baptist College (UK) en schrijver van o.a. Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church tradition .1 We sluiten daarmee aan bij het eerdere onderzoek dat Mattias Rouw in 2013 heeft gedaan voor de OKBI: Het Verhaal van Gebed.2 Door participerende observatie (bezoeken samenkomsten), interviews en enquêtes zullen we informatie verzamelen, die we vervolgens met door ons zelf ontwikkelde instrumenten zullen analyseren. In onze conclusies willen we ons verhouden tot wat anderen al eerder hebben ontdekt en hebben geschreven over de identiteit van baptistengemeenten.

En nu...van start!

De Ontwerpfase van ons project is bijna gereed. Tijd voor het veldwerk! Tijd voor de Realisatiefase.  Gedurende het veldwerk zullen wij u nog informeren over de vorderingen.

Hans Baak en Martijn Nijhoff zijn beide deeltijdstudenten van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). Beide hebben de ambitie om straks verder te studeren aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. Daarom hebben ze in overleg met het Seminarium dit onderwerp opgepakt als afstudeeronderzoek voor hun studie aan de CHE.

Bronvermelding

  1. Christopher J. Ellis, Gathering. A Theology and Spirituality of Worship in Free Church tradition, (London: SCM Press, 2004).
  2. Mattias Rouw, Het Verhaal van Gebed. Een onderzoek naar gebed en baptistenidentiteit (masterthesis),  (Utrecht: Universiteit van Utrecht, 2013).

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024