Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Geleerd en geleefd: narratief onderzoek naar het geleefde geloof van studenten van het Baptisten Seminarium

In het voorjaar van 2016 deed Marijn Vlasblom onderzoek naar concrete ervaringen van discipelschap van seminarium-studenten. Een van de adagia van het seminarium luidt dat men het geleerde en geleefde geloof bij elkaar wil houden. Eén van de leerlijnen van het nieuwe curriculum is ‘discipelschap’, waarin dit adagium ook moet worden gewaarborgd. Een spannende vraag is in hoeverre daar sprake van is? Hoe geven studenten van het seminarium eigenlijk vorm aan discipelschap in het dagelijks leven en speelt het seminarium hier een rol in? 

Methodiek

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: een inventarisatieronde en twee momenten van dataverzameling. Het onderzoek is gestoeld op de onderzoeksmethodiek cPNI: Continuous Participatory Narrative Inquiry. De begeleiding van deze methodiek en het digitaal instrumentarium werden geleverd door StoryConnect, dat is gespecialiseerd in narratief onderzoek naar dergelijke complexe vraagstukken. Uiteindelijk kregen alle studenten de mogelijkheid om via een online Geleefd Geloof vertelsysteem concrete situaties te delen en vragen daarover te beantwoorden. Deze informatie werd geëvalueerd op basis van een aantal factoren, waaruit resultaten konden worden onttrokken.

Resultaten

In het onderzoek bleek de terminologie rondom discipelschap verwarring te scheppen: is het een modewoord of een wezenlijk element van de christelijke kerk? De verbinding tussen het seminarium en concrete situaties van geleefd geloof is empirisch gezien erg dun. Wél kan worden geconstateerd dat het seminarium bijdraagt aan het ‘theologisch kapitaal’ van studenten, dat hen in alledaagse situaties voor uitdagingen kan plaatsen die mogelijkheid scheppen om tegenculturele keuzes te maken die worden geïnspireerd vanuit het geleerde geloof. Op basis van deze constatering werd een model ontwikkeld rondom ervaringen van geleefd geloof, waaruit concrete aanbevelingen voortvloeiden richting het nieuwe curriculum.

Klik hier om de scriptie te downloaden

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024