Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek

Het in kaart brengen van ‘modes of binding and bonding’ onder baptisten. Dit is de eerste lijn en de meest fundamentele lijn. Daarbij wordt ook de vinger gelegd bij de spanning tussen de gegeven morele ruimte en het collectivistische ideaal van baptisten (cf. ‘thick & thin community’).
Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Ecclesiologie is theologisch het meest onderscheidende voor baptisten. Onderzoeksvelden als congregationalisme, doop, ambt, ‘discerning the mind of Christ’ en conciliarisme kunnen worden aangewezen. Hierin past ook onderzoek naar het zogeheten Constantinisme, de kwestie kerk en overheid.
Theologisch onderzoek

Theologisch onderzoek

In deze onderzoekslijn gaat de aandacht naar processen van inleiden en doorleiden in geloof. We denken daarbij aan spiritualiteit, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, leiderschap, leren van Schrift en Vroege Kerk (God, Christus, de Geest en leven).

Omgang ethische dilemma's bij jonge (baptisten)gemeenten

Joël Meindertsma heeft onderzoek gedaan bij twee jonge gemeenten/gemeentestichtingsprojecten: de Rank Leidsche Rijn en de Lunch Ede. Beide gemeenten zijn gestart vanuit een moedergemeente die aangesloten is bij de Unie van Baptistengemeenten. In zijn onderzoek heeft hij gekeken met welke ethische dilemma’s de gemeenten te maken krijgen en hoe ze met die dilemma’s omgaan. Welke bril hebben ze op in de ethische dilemma’s die ze tegen komen? Is hier een vaste lijn/een model in te ontdekken?

Met de ontdekkingen die hij gedaan heeft vanuit deze missionaire gemeentes, geeft hij adviezen over ethische besluitvorming aan gemeenten die willen leren missionair present te zijn. Het onderzoeksverslag vindt u hier.

Joël Meindertsma studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede en studeert aan de kerkelijke route van het Baptisten Seminarium

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024