Project 'Groentjes'

Het afgelopen jaar is Wout Huizing namens de Unie van Baptistengemeenten in Nederland in het project 'Groentjes' met een aantal 'vergrijzende' gemeenten in gesprek geweest. Het rapport van dit project is hieronder toegevoegd.

Uit het voorwoord: "In dit rapport wordt verslag gedaan van een project dat is uitgevoerd in 2016 binnen vier baptisten (Unie)gemeenten in Nederland, waarvan de gemiddelde leeftijd van de leden boven de 65 jaar is. Het is geenszins een uitgangspunt geweest om de oudere generatie een uitzonderingspositie te geven en als aparte groep aan te merken, maar wél om te verkennen wat het betekent wanneer kleine gemeenten vergrijzen. Welke doorwerking heeft dit op de wijze van gemeente-zijn? En wat kan van hun situatie geleerd worden binnen de Uniegemeenschap?"

Het rapport van dit project vindt u hier. Daarnaast een PowerPoint als introductie op het project, een artikel over het project in Baptisten.nu en het rapport van een eerder onderzoek over deze thematiek binnen de Unie van Baptistengemeenten: 'Het zilveren fundament, een visie voor een ouder wordende kerk'.

Wout Huizing (1957) woont in Den Haag en is daar lid van de baptistengemeente, die hij diende als voorganger van 1985 tot 1993. Wout is aan het Seminarium verantwoordelijk voor stagebegeleiding, intervisie en supervisie. Daarnaast is hij als stafmedewerker verbonden aan de landelijke koepel Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024