Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Geleefd geloof en de gemeente

Deze masterscriptie is een sluitstuk van een drietal narratieve onderzoeken die Marijn Vlasblom aan de Vrije Universiteit heeft gedaan:

Uit het onderzoeksrapport: "Deze scriptie beschrijft een onderzoek binnen het domein van de praktische theologie, specifiek in het onderzoeksgebied van lived theology. Deze vorm van praktische theologie houdt zich primair bezig met de raakvlakken van geloof in het leven van alledag, waarbij theorievorming voortkomt vanuit een geleefde geloofspraktijk. Het doel van dit onderzoek is het bereiken van inzicht in de betekenis van de geloofsgemeenschap in de relatie tussen geleerd- en geleefd geloof. Dit inductieve, empirische onderzoek zal vanuit een narratieve dataverzameling pogen toe te werken naar consistente theorievorming. In dit onderzoek speelt eveneens de methodiek een belangrijke rol: de dataverzameling vindt plaats via Participatory Narrative Inquiry (PNI); een wijze van onderzoeken waarbij betekenisgeving voornamelijk wordt bereikt door het verzamelen en gezamenlijk interpreteren van concrete ervaringen en verhalen."

Het onderzoeksrapport van deze scriptie vindt u hier.

Marijn Vlasblom is werkzaam als onderwijscoördinator bij het seminarium. Met deze scriptie heeft hij zijn master op de Vrije Universiteit afgerond.

 

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024