Het zilveren fundament - een visie voor een ouder wordende kerk

In 2013 hebben Gerard Grit en Thomas Steenbergen voor hun opleiding Godsdienst Pastoraal Werk op de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek gedaan naar vergrijzing bij gemeenten van de Unie van Baptisten. Hier vindt u de resultaten van dit onderzoek.

Discipelschap als ‘meetbaar’ fenomeen?

Discipelschap is anno 2015 populair. Jaarthema’s vullen de gemeenten, prekenseries de kansel en boeken over discipelschap de boekenhandel, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Welke definities leven er? En als we weten wat het is, kunnen we het dan ook inzichtelijk maken? Misschien nog wel belangrijker: Wat gebeurd er eigenlijk in je gemeente als het gaat om discipelschap? En waarin verschillen onze woorden van discipelschap van onze daden? In deze premasterscriptie gaat Marijn Vlasblom op zoek naar een onderzoeksmethodiek die thematiek rondom discipelschap in een lokale gemeente inzichtelijk kan maken met behulp van narrativiteit. Meer weten? Klik hier voor de scriptie.

Marijn Vlasblom is werkzaam als onderwijscoördinator bij het seminarium. Met deze scriptie heeft hij zijn premaster op de Vrije Universiteit afgerond, met zijn masteronderzoek hoopt hij dieper in dit onderwerp te duiken.

Come walk with us, the journey is long - verkenning van de belichaming van waarden in Urban Expression gemeenten

Voor u ligt het onderzoeksrapport van mijn onderzoek naar geloofsreizen bij Urban Expression. Urban Expression is een missionaire instelling die zich focust op incarnele missie, contextuele kerkplanting en creatieve uitingen van gemeenten in stadsomgevingen, onder de armen en met mensen uit de marges van de samenleving. Hierbij werken ze liever vanuit waarden dan vanuit modellen en het is de belichaming van (sommige van) deze waarden waar naar gekeken is.

Het verhaal van gebed - een onderzoek naar gebed en baptistenidentiteit

Deze masterscriptie onderzoekt de relatie tussen het verhaal van gebed (als bijdrager aan de gemeenschappelijke hermeneutische convictie) in twee baptistengemeenten (één ‘lage’ gemeente en één ‘hoge’ gemeente) in Nederland en baptistenidentiteit, door liturgische studie (theologie van liturgie) te doen. Er komt naar voren dat elke baptistengemeente haar eigen verhaal van gebed heeft en dat elke gemeente op haar eigen manier bijdraagt aan de baptistenidentiteit.

Klik hier om het onderzoek te lezen.

Mattias Rouw heeft dit onderzoek in 2013 gedaan in het kader van het afronden van een master Theologie aan de Universiteit Utrecht.

Shaping a culture of communal discernment (het vormen van een cultuur van samen onderscheiden)

In mijn werk in en voor gemeenten kom ik vaak de vraag tegen ‘hoe kunnen we samen zoeken naar de weg van de Heer in deze situatie?’,  ‘hoe kunnen we onderscheiden waar het echt om gaat?’ ‘hoe kunnen we op zo’n manier vorm geven aan gemeentevergaderingen dat we daar echt samen zoeken naar Gods wil?’ Zeer boeiende vragen die raken aan de kern van de manier waarop veel Baptistengemeenten gemeente willen zijn.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024