Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

When the Breaker Calls. The Revival of 1881 in Weerdingermond

In augustus 1881 vond er een opwekking plaats in de plaatselijke baptistengemeente van Weerdingermond. Binnen een week tijd kwamen er in deze gemeente meer dan honderd mensen tot geloof of tot een dieper besef van hun geloof. De zondag daarop werden er vierenvijftig mensen op belijdenis van hun geloof gedoopt. In deze paper heb ik onderzocht welke factoren van invloed zijn geweest in de totstandkoming van deze opwekking, aan de hand van de volgende vraag: “Onder invloed van welke factoren uit de tweede helft van de 19e eeuw kwam de opwekking van 1881 in Weerdingermond tot stand?”

Johannes Elias Feisser: Nederlandse baptistenpionier in Gasselternijveen

Deze Bachelorproef bevat een onderzoek naar het geloof en het leven van de persoon die als grondlegger van het Nederlandse baptisme wordt beschouwd: Johannes Elias Feisser. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende probleemstelling: “Onder invloed van welke factoren uit de eerste helft van de 19e eeuw en langs welk spoor kwam Johannes Elias Feisser tot een andere visie op de doop?” Met behulp van primaire, secundaire en tertiaire bronnen wordt hier een verklaring voor gezocht. Aan de hand van diverse deelvragen, wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de volgende onderdelen: Feissers levensloop, Nederland aan het begin van de 19e eeuw, invloedrijke bewegingen in Nederland in die periode, belangrijke contacten en geschriften voor Feisser en stappen in zijn geloofsontwikkeling, die tot zijn nieuwe visie op de doop hebben geleid.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024