Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Johannes Elias Feisser: Nederlandse baptistenpionier in Gasselternijveen

Deze Bachelorproef bevat een onderzoek naar het geloof en het leven van de persoon die als grondlegger van het Nederlandse baptisme wordt beschouwd: Johannes Elias Feisser. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende probleemstelling: “Onder invloed van welke factoren uit de eerste helft van de 19e eeuw en langs welk spoor kwam Johannes Elias Feisser tot een andere visie op de doop?” Met behulp van primaire, secundaire en tertiaire bronnen wordt hier een verklaring voor gezocht. Aan de hand van diverse deelvragen, wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de volgende onderdelen: Feissers levensloop, Nederland aan het begin van de 19e eeuw, invloedrijke bewegingen in Nederland in die periode, belangrijke contacten en geschriften voor Feisser en stappen in zijn geloofsontwikkeling, die tot zijn nieuwe visie op de doop hebben geleid.

Geconcludeerd wordt dat Feisser – die eerst onder invloed van het oud-liberale supranaturalisme en de Groninger Theologie stond – dankzij Cardiphonia van de calvinistische methodist John Newton tot een theologische ommekeer kwam, wat leidde tot een nieuwe visie op de soteriologie en christologie. Vervolgens beïnvloedde dat ook zijn pneumatologie en ecclesiologie en hij ging streven naar een zuivere gemeente van gelovigen. Dat streven ging zich steeds meer toespitsen op de zuivere toepassing van het Avondmaal en vervolgens ook op de doop. Hij kreeg steeds meer moeite met de kinderdoop, omdat hij vond dat de doop pas bediend kon worden als iemand al tot geloof was gekomen. Door het contact met Duitse baptisten, kwam hij tot de conclusie dat hij zelf ook opnieuw gedoopt moest worden, iets waar hij op 15 mei 1845 gehoor aan gaf. Tevens werd daarmee de eerste Nederlandse baptistengemeente gesticht. Op de achtergrond van deze ommekeer spelen de Afscheiding en het Réveil een rol, twee bewegingen die vanuit een orthodoxe geloofsvisie ingingen tegen het heersende liberalisme.

Het volledige onderzoek vindt u hier.

Arjen Stellingwerf is lid van Baptistengemeente Op Doortocht in Ede en heeft Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede gestudeerd. Hij volgt nu de kerkelijke route aan het Baptisten Seminarium en studeert Theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Arjen is secretaris van de OKBI.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024