Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

When the Breaker Calls. The Revival of 1881 in Weerdingermond

In augustus 1881 vond er een opwekking plaats in de plaatselijke baptistengemeente van Weerdingermond. Binnen een week tijd kwamen er in deze gemeente meer dan honderd mensen tot geloof of tot een dieper besef van hun geloof. De zondag daarop werden er vierenvijftig mensen op belijdenis van hun geloof gedoopt. In deze paper heb ik onderzocht welke factoren van invloed zijn geweest in de totstandkoming van deze opwekking, aan de hand van de volgende vraag: “Onder invloed van welke factoren uit de tweede helft van de 19e eeuw kwam de opwekking van 1881 in Weerdingermond tot stand?”

Na een inleidende paragraaf (§1) wordt er eerst een beschrijving van de opwekking in Weerdingermond gegeven (§2). Vervolgens is er aandacht voor de politiek-maatschappelijke context waarin deze plaats vond (§3), waarin er onder meer aandacht is voor de politieke ontwikkelingen in Nederland sinds de grondwet van 1848 en in het bijzonder voor de armoedige omstandigheden waarin de veenwerkers in die periode leefden, wat leidde tot misstanden zoals drankmisbruik. Verder is er aandacht voor de kerkelijk-theologische context (§4), waarin er aandacht is voor de belangrijkste theologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van de moderne theologie en de orthodoxe reactie daarop. Daarnaast wordt in grote lijnen de ontwikkeling van het baptisme in Nederland weergegeven en wordt de invloed van de heiligingsbeweging en de opwekkingsbeweging rond Dwight L. Moody en Ira D. Sankey beschreven. Er wordt voorzichtig geconcludeerd dat de armoedige maatschappelijke context gecombineerd met een theologische tegenbeweging, een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de totstandkoming van de opwekking van 1881 in Weerdingermond.

Hier kunt u de paper vinden.

Arjen Stellingwerf is voorganger van de Baptistengemeente in Pernis en secretaris van het OKBI. Deze paper is een lezing die hij op 1 juni 2018 hield op de ‘Religious Revivals and their Effects: Perceptions, Media and Networks in the Modern World’ conferentie, georganiseerd door het Amsterdam Centre for Religious History (ACRH) op de Vrije Universiteit.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024