Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

NIEUWE VERBOND EN BELIJDENISDOOP (3)

Liebrecht Hellinga is bezig met een promotieonderzoek met de titel 'Nieuwe Verbond en belijdenisdoop, aanzet tot een verbondstheologie vanuit baptistisch perspectief, uitgaande van Balthasar Hubmaier, Ulrich Zwingli, Johann Heinrich Bullinger en Pilgram Marbeck'. In het kader van dit onderzoek heeft hij een artikel geschreven dat u hier kunt vinden.

Naast zijn promotieonderzoek is Liebrecht Hellinga voorganger van Baptistengemeente Appingedam.

NIEUWE VERBOND EN BELIJDENISDOOP (2)

Ter inleiding: ik ben bezig met een onderzoek naar een baptistische verbondstheologie. De achterliggende gedachte is: baptisten kunnen zeggen wie wanneer en op welke manier mag worden gedoopt, maar wat de doop concreet betekent en inhoud is onduidelijk. Daarnaast speelt verbond/verbinden van een elementaire rol in het baptisme, van oudsher. Dit is zelfs identiteitsbepalend. Dat doop en verbond aan elkaar verbonden zijn is duidelijk, maar de manier waarop nog niet geheel. In de theologie van Amerikaanse baptisten, in het bijzonder van Southern Baptists (Dallas seminary) de verbondstheologie een centrale functie ingenomen. Voornamelijk als reactie op het dispensationalisme. Over de historisch theologische fundering van deze vormen van verbondstheologie zijn kritische vragen te stellen. Evenals de systematisch theologische doordenking op de verhouding verbond en doop. Deze beide factoren spreken mij erg aan. Daarnaast is mijn overtuiging, in navolging van Reiling, dat reformatorisch een baptistische christenen elkaar kunnen vinden wanneer wordt uitgegaan van en gesproken wordt over verbond. Daar ligt mijn grootste uitdaging, naast de identiteit van baptisten (als verbonsmensen), waarom ik met dit onderzoek ben begonnen.

Hier vindt u een artikel over de verbondstheologie van Bullinger in het kader van dit onderzoek.

Naast zijn promotieonderzoek is Liebrecht Hellinga voorganger van Baptistengemeente Appingedam

A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction (2)

Inhoud

Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2016 zijn er 17 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’, zie https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision.

De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang

Momenteel heb ik hoofdstuk 1 deels af en ben ik een eind op streek met hoofdstuk twee. In hoofdstuk 1 beschrijf in de drie dominante kerktypen en maak ik duidelijk dat type 3 een zelfstandig type is dat een eigen stem verdient in het ecclesiologische debat. Ik beschrijf de voorgeschiedenis van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en beschrijf vervolgens de inhoud van alle conferenties. Voor de zomer van 2017 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

In juni 2016 heb ik de 17e Believers Church Conferentie in Wolfville, Nova Scotia, Canada, bijgewoond. Dat heeft een extra ‘boost’ aan het onderzoek gegeven, doordat ik nu niet alleen aangewezen was op verslagen op papier, maar persoonlijk aanwezig was en de sfeer kon proeven en veel mensen heb gesproken.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009 en hier voor mijn korte lezing tijdens een Masterclass op de VU over ‘The Church Towards a Common Vision’.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek. 

A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction

Inhoud
Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2008 zijn er 16 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’.
De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang
Momenteel heb ik hoofdstuk deels af en ben ik een eindje op streek met hoofdstuk twee. Ik heb de voorgeschiedenis beschreven van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en heb een begin gemaakt van het beschrijven van de eerste twee conferenties. Eind 2016 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek.

Nieuwe verbond en belijdenisdoop

Liebrecht Hellinga is bezig met een promotieonderzoek met de titel 'Nieuwe Verbond en belijdenisdoop, aanzet tot een verbondstheologie vanuit baptistisch perspectief, uitgaande van Balthasar Hubmaier, Ulrich Zwingli, Johann Heinrich Bullinger en Pilgram Marbeck'. In het kader van dit onderzoek heeft hij een artikel geschreven dat u hier kunt vinden.

Naast zijn promotieonderzoek is Liebrecht Hellinga voorganger van Baptistengemeente Appingedam.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024