A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction (2)

Inhoud

Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2016 zijn er 17 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’, zie https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision.

De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang

Momenteel heb ik hoofdstuk 1 deels af en ben ik een eind op streek met hoofdstuk twee. In hoofdstuk 1 beschrijf in de drie dominante kerktypen en maak ik duidelijk dat type 3 een zelfstandig type is dat een eigen stem verdient in het ecclesiologische debat. Ik beschrijf de voorgeschiedenis van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en beschrijf vervolgens de inhoud van alle conferenties. Voor de zomer van 2017 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

In juni 2016 heb ik de 17e Believers Church Conferentie in Wolfville, Nova Scotia, Canada, bijgewoond. Dat heeft een extra ‘boost’ aan het onderzoek gegeven, doordat ik nu niet alleen aangewezen was op verslagen op papier, maar persoonlijk aanwezig was en de sfeer kon proeven en veel mensen heb gesproken.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009 en hier voor mijn korte lezing tijdens een Masterclass op de VU over ‘The Church Towards a Common Vision’.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek. 

A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction

Inhoud
Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2008 zijn er 16 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’.
De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang
Momenteel heb ik hoofdstuk deels af en ben ik een eindje op streek met hoofdstuk twee. Ik heb de voorgeschiedenis beschreven van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en heb een begin gemaakt van het beschrijven van de eerste twee conferenties. Eind 2016 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek.

Jewish Dimensions of a Free Church Ecclesiology: A Community of Contrast

Inhoud:
Hoe kunnen we kerkzijn aan het begin van de 21ste eeuw? Om die vraag te beantwoorden kijk ik naar de kerkvisie van John Howard Yoder (1927-1997), een Amerikaanse mennonitische theoloog. Ik onderzoek zijn visie op de kerk als diaspora gemeenschap. Yoder zegt namelijk dat sinds Jeremia 29, waar de ballingen opgeroepen de vrede van de stad te zoeken, het volk van God geroepen is te leven in de diaspora. Diaspora as mission. God gebruikt die vorm om door zijn volk heen de rest van de wereld te bereiken. In zijn visie linkt hij de ‘vrije kerken’ sterk aan het diaspora Jodendom. Yoder zegt dat ze een roeping delen en dat er daarnaast ook veel overeenkomsten zijn in hoe de geloofsgemeenschap vorm gegeven wordt.

'Klopt dit en is deze visie behulpzaam bij het nadenken over (ana) baptistische vormen van kerkzijn anno nu?'

In mijn onderzoek beschrijf ik Yoders visie (hs 1 en 2), die ik vervolgens kritisch bevraag (hs 3). Daarna trek ik het breder en vergelijk Yoders visie met die van een paar andere theologen die met deze thematiek bezig zijn of waren (Frits Kuiper, Friedrich Wilhelm-Marquardt en Mark Kinzer, hs 4). Na een interlude waarin ik een organisatie beschrijf die in de praktijk werkt met deze diaspora ecclesiologie, namelijk Urban Expression (hs 5), kom ik tot mijn concluderende hoofdstukken.

Voortgang:
In 2012 is mijn onderzoeksvoorstel goedgekeurd aan de VU. Sindsdien ben ik twee dagen in dienst van het Baptisten Seminarium, om onderzoek te doen en les te geven. Sinds 2014 ben ik aan het schrijven aan mijn dissertatie. In voorjaar 2015 ben ik naar Goshen, Indiana geweest om onderzoek te doen in Yoders persoonlijke archieven. Dat heeft veel opgeleverd voor mijn onderzoek. De komende jaren ligt de nadruk op het afronden van mijn dissertatie.

Klik hier voor het onderzoeksvoorstel van het onderzoek.

Daniël Drost (1979) is voorganger van de Baptistengemeente Deventer en daarnaast wetenschappelijk medewerker aan het seminarium. Als promovendus onderzoekt hij de gemeentevisie van John Howard Yoder, met als titel "'The Jewishness of the Free Church Vision".

A Retrieval of the Prophet: A Brownist Theology of Ordained Ministry for a Priestly Community

Supervisors:
Prof. dr. Eddy van der Borght
Prof. dr. Henk Bakker
Prof. dr. Curtis Freeman (external)

There is a general concern for the role of the ordained ministry in contemporary theology. With the downfall of Christendom, institutional religion and its authorities have become suspect. Simultaneously, a renewed consciousness of the church’s participation in God’s mission to the world has shed new light upon the priestly ministry of the whole community, questioning the theological existence of a special ministry set apart by ordination. Among Baptists this is by many even regarded as a contradiction with congregational ecclesiology that grounds the existence of a local church in the faithful gathering under Christ’s Lordship, instead of a present priest or the Sacraments. ‘Other Baptists’ have in response to what they regard as an unduly functionalistic view of ministry – which reduced the role of the minister to a mere employee and an executor of some ecclesial tasks – reconnected with sacramental theology to formulate a theology of ordained ministry. In this study an attempt is made to rethink the present crisis of ordained ministry by a reconsideration and retrieval of the covenantal concept of ordained ministry in the literature of 16th century Separatist Robert Browne (c. 1550-1633). Against a dominant and oppressive state church, Browne envisaged a covenantal church separated from the world and grounded in God’s promise of provision and the obedience of the faithful. A communal church that recognized Godsend prophets to sustain them as a priestly community to live accordingly. Ordination is hence defined as a representation of God’s sending and the church’s reception. This Brownist theology of ordained ministry provides a fruitful theological framework for a missional church in a post-Christendom context. A special ministry called for the ministry of the church, whose existence flows from the local church instead of the other way around. In recent years theologians Stanley Hauerwas and Kevin Vanhoozer have urged to review ordained ministry in terms of prophethood and theological adequacy which bears a similar character: ordained ministers, as prophets among priests, called to sustain the church in its dramatical existence of living a different story in a violent world. Browne’s concept of covenant provides an adequate biblical framework to incorporate the church and its ordained ministry into God’s mission to the world.

For further reading see:
· “‘Is Smyth also Among the Brownists?’ A Confrontation Between John Smyth and his Predecessor Robert Browne,” The Baptist Quarterly 46, no. 3 (2015): 103-112.
· “‘To do the Lordes message’: De sacramental turn, Robert Browne, en de zoektocht naar een ambtstheologie,” chap. in Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen, eds. Jan Martijn Abrahamse, en Wout Huizing (Baptistica Reeks, vol. 8; Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten, 2014): 128-146.
· “Robert Browne as an Unwanted Child: Explaining Separatism from the Nursery of Presbyterian Puritanism,” Perspectives in Religious Studies 40, no. 4 (2013): 349–365.

Progress:
In 2011 my research proposal has been accepted by the board of professors of the VU University Amsterdam. The following year, in 2012, I worked on my first chapter under direct supervision of dr. Curtis Freeman at Duke University (Durham, NC). In subsequent years (2013-2015) my main focus was on reading and analyzing Browne’s literature and writing Chapters 2 and 3. At this time, I am writing Chapter 4 on the current proposals of Stanley Hauerwas and Kevin Vanhoozer, in order to bring Browne in debate with contemporary theology. It lies within my intent to finish a first draft of my entire dissertation toward the end of December 2016 and to defend its content somewhere in 2017.

Jan Martijn Abrahamse is predikant in Aalsmeer (CAMA) en docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij promoveert op het onderwerp "A Retrieval of the Prophet: A Brownist Theology of Ordained Ministry for a Priestly Community".

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024