Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Jewish Dimensions of a Free Church Ecclesiology: A Community of Contrast

Inhoud:
Hoe kunnen we kerkzijn aan het begin van de 21ste eeuw? Om die vraag te beantwoorden kijk ik naar de kerkvisie van John Howard Yoder (1927-1997), een Amerikaanse mennonitische theoloog. Ik onderzoek zijn visie op de kerk als diaspora gemeenschap. Yoder zegt namelijk dat sinds Jeremia 29, waar de ballingen opgeroepen de vrede van de stad te zoeken, het volk van God geroepen is te leven in de diaspora. Diaspora as mission. God gebruikt die vorm om door zijn volk heen de rest van de wereld te bereiken. In zijn visie linkt hij de ‘vrije kerken’ sterk aan het diaspora Jodendom. Yoder zegt dat ze een roeping delen en dat er daarnaast ook veel overeenkomsten zijn in hoe de geloofsgemeenschap vorm gegeven wordt.

'Klopt dit en is deze visie behulpzaam bij het nadenken over (ana) baptistische vormen van kerkzijn anno nu?'

In mijn onderzoek beschrijf ik Yoders visie (hs 1 en 2), die ik vervolgens kritisch bevraag (hs 3). Daarna trek ik het breder en vergelijk Yoders visie met die van een paar andere theologen die met deze thematiek bezig zijn of waren (Frits Kuiper, Friedrich Wilhelm-Marquardt en Mark Kinzer, hs 4). Na een interlude waarin ik een organisatie beschrijf die in de praktijk werkt met deze diaspora ecclesiologie, namelijk Urban Expression (hs 5), kom ik tot mijn concluderende hoofdstukken.

Voortgang:
In 2012 is mijn onderzoeksvoorstel goedgekeurd aan de VU. Sindsdien ben ik twee dagen in dienst van het Baptisten Seminarium, om onderzoek te doen en les te geven. Sinds 2014 ben ik aan het schrijven aan mijn dissertatie. In voorjaar 2015 ben ik naar Goshen, Indiana geweest om onderzoek te doen in Yoders persoonlijke archieven. Dat heeft veel opgeleverd voor mijn onderzoek. De komende jaren ligt de nadruk op het afronden van mijn dissertatie.

Klik hier voor het onderzoeksvoorstel van het onderzoek.

Daniël Drost (1979) is voorganger van de Baptistengemeente Deventer en daarnaast wetenschappelijk medewerker aan het seminarium. Als promovendus onderzoekt hij de gemeentevisie van John Howard Yoder, met als titel "'The Jewishness of the Free Church Vision".

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024