Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction

Inhoud
Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2008 zijn er 16 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’.
De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang
Momenteel heb ik hoofdstuk deels af en ben ik een eindje op streek met hoofdstuk twee. Ik heb de voorgeschiedenis beschreven van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en heb een begin gemaakt van het beschrijven van de eerste twee conferenties. Eind 2016 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024