Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

A Believers Church contribution to the ecumenical ecclesiological debate: Looking into the other direction (2)

Inhoud

Dit promotie onderzoek wil een bijdrage leveren aan het debat over kerk en kerkelijke eenheid vanuit de zgn. ‘Believers Church Tradition’ (BCT). De BCT behoort tot het zgn. derde kerktype, naast het katholieke en het protestantse, en benadrukt het kerk-zijn ‘van onderop’, wat wil zeggen dat de kerk zich eerst en vooral manifesteert via gelovigen die samenkomen. Tussen 1967 en 2016 zijn er 17 ‘Believers Church Conferences’ geweest, die in dit onderzoek in kaart worden gebracht. De resultaten daarvan worden in gesprek gebracht met het oecumenische project ‘The Church – Towards a Common Vision’, zie https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision.

De ondertitel ‘Looking into the other direction’ is een citaat van Karl Barth uit 1948(!), waarin hij zegt dat ‘It is obvious that the last remnants of sovereign authority in the idea of a corpus christianum are disappearing; this suggests that we should now look in this other (Congregationalist) direction’. Aan dat ‘de andere kant uitkijken’ wil dit onderzoek een bijdrage leveren.

Voortgang

Momenteel heb ik hoofdstuk 1 deels af en ben ik een eind op streek met hoofdstuk twee. In hoofdstuk 1 beschrijf in de drie dominante kerktypen en maak ik duidelijk dat type 3 een zelfstandig type is dat een eigen stem verdient in het ecclesiologische debat. Ik beschrijf de voorgeschiedenis van de conferentieserie (die blijkt terug te gaan tot de jaren vijftig) en beschrijf vervolgens de inhoud van alle conferenties. Voor de zomer van 2017 hoop ik hoofdstuk 1 en 2 af te hebben.

In juni 2016 heb ik de 17e Believers Church Conferentie in Wolfville, Nova Scotia, Canada, bijgewoond. Dat heeft een extra ‘boost’ aan het onderzoek gegeven, doordat ik nu niet alleen aangewezen was op verslagen op papier, maar persoonlijk aanwezig was en de sfeer kon proeven en veel mensen heb gesproken.

Klik hier voor mijn promotievoorstel en hier voor mijn artikel over de BCT uit 2009 en hier voor mijn korte lezing tijdens een Masterclass op de VU over ‘The Church Towards a Common Vision’.

Teun van der Leer is rector van het Baptisten Seminarium en doceert o.a. geschiedenis en theologie van het baptisme, ecclesiologie en liturgiek. 

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024