Gastvrij en mondig - Een onderzoek naar Luke Brethertons concept van the politics of the church in relatie tot het Angelsaksische christendomdebat

Deze masterscriptie is een onderzoek naar Luke Bretherton (professor theologische ethiek aan Duke University) zijn concept van the politics of the church in relatie tot het Angelsaksische christendomdebat. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: "Hoe werkt Luke Bretherton zijn concept van the politics of the church uit en hoe positioneert hij zich daarmee binnen het Angelsaksische christendomdebat?" Om tot een antwoord op deze probleemstelling te komen zijn er primaire, secundaire en tertiare bronnen gebruikt. Verder worden er aan de hand van diverse deelvragen de volgende onderwerpen beschreven: de historische context van het Angelsaksische christendomdebat, het christendomdebat zelf en deelnemers van het debat (met bijzondere aandacht voor Stanley Hauerwas en Oliver O'Donovan). Daarnaast is er aandacht voor Luke Brethertons politieke theologie en politics of the church en voor zijn positie in het Angelsaksiche christendomdebat.

Voorganger ben je niet alleen?!

In 2011 hebben Arjan Dekker en André Molenaar een onderzoek gedaan naar de begeleiding van voorgangers binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland voor hun opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

Leiderschapstransitie

In 2012 hebben Daniël van Maaren, Jonathan Vedder en Jonathan van den Helder voor hun afstudeeronderzoek van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk op de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek gedaan naar Leiderschapstransitie binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Veilig of heilig

In deze scriptie gaat de Nederlandse baptistentheoloog Jannes Reiling (1923-2005) postuum met Urban Expression in gesprek over de christelijke gemeente. Urban Expression is een van oorsprong Engelse organisatie, die zich richt op creatieve gemeentestichting in achterstandswijken. Zij hanteert hiervoor een inclusieve manier van kerk-zijn; (nog-)niet-gelovigen maken volop deel uit van de christelijke gemeenschap. In Engeland en Nederland werkt Urban Expression op verschillende plekken samen met baptisten. Baptisten hebben traditioneel echter een veel striktere gemeentevisie: de gemeente is een gemeenschap van gelovigen. Deze scriptie zoekt een antwoord op de vraag of de open manier van kerk-zijn van Urban Expression de toets van de baptistische ecclesiologie kan doorstaan. Als spreekbuis van de baptistische gemeentevisie is gekozen voor Jannes Reiling.

U kunt hier klikken om de scriptie te openen.

Sibbele Meindertsma studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en aan het Baptisten Seminarium. Deze scriptie heeft hij geschreven als afronding van zijn studie aan het Baptisten Seminarium. Sibbele werkt als missionair-voorganger en gemeentestichter in Rotterdam.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024