Onderzoek

Logo OKBI

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie

Gastvrij en mondig - Een onderzoek naar Luke Brethertons concept van the politics of the church in relatie tot het Angelsaksische christendomdebat

Deze masterscriptie is een onderzoek naar Luke Bretherton (professor theologische ethiek aan Duke University) zijn concept van the politics of the church in relatie tot het Angelsaksische christendomdebat. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: "Hoe werkt Luke Bretherton zijn concept van the politics of the church uit en hoe positioneert hij zich daarmee binnen het Angelsaksische christendomdebat?" Om tot een antwoord op deze probleemstelling te komen zijn er primaire, secundaire en tertiare bronnen gebruikt. Verder worden er aan de hand van diverse deelvragen de volgende onderwerpen beschreven: de historische context van het Angelsaksische christendomdebat, het christendomdebat zelf en deelnemers van het debat (met bijzondere aandacht voor Stanley Hauerwas en Oliver O'Donovan). Daarnaast is er aandacht voor Luke Brethertons politieke theologie en politics of the church en voor zijn positie in het Angelsaksiche christendomdebat.

Ten eerste wordt er geconcludeerd - met betrekking tot zijn politics of the church - dat Brethertons ecclesiologie gebaseerd is op een Augustiniaanse eschatologie en dat hij gebruik maakt van O'Donovans schema van het 'Christusgebeuren' als belangrijkste framewerk voor zijn concept van the politics of the church. Een belangrijke aanpassing aan O'Donovans schema is echter dat voor Bretherton gastvrijheid een centraal thema is voor de politieke participatie van de kerk. Dit wordt bovendien zichtbaar in Brethertons gebruik an broad based community organizing (BBCO) als vehikel voor de participatie van de kerk in het publieke domein. BBCO geeft de kerk de optie voor een derde weg tussen assimilatie en afzondering.

Ten tweede - met betrekking tot zijn positie in het Angelsaksiche christendomdebat - komt Bretherton met een belangrijke aanvulling op het bovenstaande. Hij volgt O'Donovans politieke theologie en een Augustiniaanse eschatologie wanneer hij stelt dat de huidige context een belangrijke invloed heeft op de vraag wat de positie van christenen is in een specifieke context. Wanneer er sprake is van een christelijke meerderheid, dan staat Bretherton niet afwijzend tegenover een established positie van de kerk. Als er echter een minderheid van christenen is of wanneer er sprake is van een plurale context, dan zouden christenen volgens Bretherton met andere groepen samen moeten werken op een plurale basis. De eerste optie noemt hij een politics of hospitality en de tweede optie een politics of common good. Omdat er in de huidige Westerse context sprake is van een plurale context, pleit Bretherton voor een politics of common good als beste optie voor de huidige context. Dit betekent dat hij feitelijk een Augustiniaans calvinistische positie heeft binnen het Angelsaksische christendomdebat (net als O'Donovan), maar dat hij praktisch dicht bij een confessioneel pluralistische benadering komt (hoewel voornamelijk hun visie op de positie van de kerk verschillend is). Daarnaast zijn er ook een aantal linken met een christendomkritische (Hauerwasiaanse) benadering en een theocratische benadering, hoewel er ook belangrijke verschillen zijn. Het gat tussen Bretherton en een civil religion benadering en in het bijzonder het liberalisme is nog groter. Een andere interessante observatie is dat Brethertons praktische benadering - op basis van een Augustiniaanse eschatologie - meer flexibiliteit geeft om te reageren op de huidige context en de mogelijkheid geeft voor meerdere benaderingen binnen het Angelsaksische christendomdebat.

Klik hier om de masterscriptie te openen.

Arjen Stellingwerf studeerde Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Daarna volgde hij het baptisten seminarium en met deze masterscriptie heeft hij zijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen afgerond. Arjen is secretaris van de OKBI.

OKBI Leden

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen

David McMillan

David McMillan

Hans Riphagen

Hans Riphagen

Henk Bakker

Henk Bakker

Arjen Stellingwerf

Arjen Stellingwerf

Teun van der Leer

Teun van der Leer

Miranda Klaver

Miranda Klaver

Eduard Groen

Eduard Groen

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024