Overlijden emeritus predikant M.J.G. de Vink

Ds. De Vink (Marinus Johannes Gijsbertus de Vink) is op 9 oktober 2012 op 72-jarige leeftijd overleden. Hij heeft gediend in de gemeente Kollumerzwaag, in het ziekenhuispastoraat, in de gemeente Workum/Makkum en in de gemeente Sneek in het ouderenpastoraat.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op:
zaterdag 13 oktober om 13.30 uur in de Kruiskerk, Nieuwstad 5 te Burgum.
Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Aansluitend aan de dienst begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats bij de Kruiskerk.

De rouwkaart ds M.J.G. de Vink
De In Memoriam Rinus de Vink

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024