Theologisch onderwijs voor Roma-evangelisten

Het afscheid van ons en de Roma-evangelisten is emotioneel. Hoe de Heilige Geest in een week tijd zo’n onderlinge band kan smeden, een onderlinge band in de Here Jezus Christus!


De twee docenten (r. en l. boven) met de studenten. Schuin voor Pier Meindertsma, coördinator Ralph Stocks.

‘Ons’ dat zijn Marco Wittenberg en Pier Meindertsma, voorgangers van respectievelijk een CAMA-gemeente in Amstelveen en een Baptisten gemeente in Harlingen, afgereisd naar Boekarest met het grote voorrecht een week theologisch opbouwende lessen te mogen geven aan Roma pastores (evangelisten, voorgangers, oudsten) uitgaande van de Gypsy Smith School.

Het gaat om een ‘school’ die vier keer per jaar een week theologische training verzorgd aan Roma-evangelisten. De opleiding is onderdeel van een breder project (Ruth), werkend onder Roma’s, verbonden met de Roemeense Baptistenkerken. Gypsy Smith was een bekende Roma-evangelist.

De week, maandag 4 – vrijdag 8 november 2013, bestaat uit twee series lessen: Marco Wittenberg over Lukas en Handelingen: om te beginnen een inleiding in beide boeken, om vervolgens te kijken naar Gods plan van verlossing, het gebruik van het OT in het boek Handelingen en naar een Lukaanse Pneumatologie.
Pier Meindertsma over het Nieuwe Testament  - vier hoofdonderpen: Inleiding Nieuwe Testament (algemeen); Gouden draad Nieuwe Testament (Gods heilsplan in het Nieuwe Testament verbonden met dat in het Oude); Inleiding Brieven (algemeen); dat tenslotte toespitsend op (enkele) Brieven van de apostel Paulus.

Onze ervaring is de krachtige werking van de Heilige Geest deze week. Hij bond ons als docenten samen – grote eensgezindheid van hart en gedachten, God centered. Verder als docenten met de Roma-evangelisten – een honger naar het kennen van de drie-enige God en het eren van Hem en als gevolg daarvan verlangen naar Bijbels georiënteerde bagage.

Eigenlijk hebben we ervaren wat de apostel zegt in de Brief aan de Romeinen.:
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij’ (Rom.1:11-12, HSV)


V.l.n.r. de vertaler Alex Manu en docenten Pier Meindertsma en Marco Wittenberg

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024