LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Project Gemeentestichting Arnhem Geitenkamp (2015)

‘Met God op de bult’ (Arnhem de Geitenkamp)
In augustus 2014 is in de wijk de Geitenkamp (Arnhem-Noord) een nieuw initiatief gestart. Dirk Jan en Vera Riphagen zijn hier gaan wonen en zullen zich de komende jaren voor de wijk gaan inzetten in de hoop een wijkgemeente te starten. In deze wijk is geen kerk (meer), maar we geloven dat hier in de wijk opnieuw een gemeenschap van mensen mag gaan ontstaan die samen Gods liefde uitdraagt, Gods vrede zoekt voor de wijk en alle bewoners. In 2015 zullen ze tijd investeren om kennis te maken met wijkbewoners en het leven in de wijk. ‘We hopen op open deuren en bidden dat God ons fijngevoelig maakt om te ontdekken wat God al aan het doen is in de wijk. We mogen aansluiten bij zijn werk.’

Geitenkamp - Website

Financiering van dit project
Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe samenwerking met een aantal omliggende en betrokken gemeenten. Er zijn echter voor 2015 en verder nog wel andere donoren nodig. Individueel of als gemeente.

Website
Kijkt u ook eens op www.dirkjanenvera.nl. U vindt daar meer informatie over het project, en u kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief

Zendings- en missionaire projecten van de Unie
Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Soms voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele projecten, of projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2015 vindt u op www.baptisten.nl/zending

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Het bovenstaande project is het project van de maand Maart 2015

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024