Project Hoop voor Syrische kinderen (2015)

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht, als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad: ‘zelfs een vierjarige kan alles vertellen over de oorlog.’ Bovendien zijn ze op allerlei manieren extra kwetsbaar. Er is dus grote noodzaak voor goede, veilige plaatsen voor deze kinderen. De Libanese Baptisten werken samen met verschillende organisatie om speciale kindvriendelijke plaatsen op te richten, waar vluchtelingenkinderen ruimte krijgen om te spelen, te groeien en te leren.

Kinderen1 500Achtergrond van het project
‘Er zijn geen kinderen meer in mijn land: Zelfs een vierjarige kan u alles vertellen over de oorlog,’ merkt één van de partners van LSESD* in Syrië op. In opdracht van LSESD werd een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van kinderen in de regio. Het rapport wijst op de ongelooflijke uitdagingen en kwetsbaarheden waarmee Syrische kinderen worden geconfronteerd. Als vluchtelingen in een land dat in oorlog is lopen ze trauma’s op en hebben ze te dealen met vele plotselinge verhuizingen. Daarnaast zijn deze kinderen in toenemende mate kwetsbaar voor allerlei lichamelijk, emotioneel en seksueel misbruik. Er wordt geregeld melding gedaan van ontvoeringspogingen en rekrutering van kinderen voor de strijdkrachten.

Kinderen3 500Zelfs in Libanon, voor een aantal hun nieuwe leefomgeving, geldt dat Syrische kinderen vaak onveilig zijn, omdat ze steeds vaker aan discriminatie worden blootgesteld. Daardoor hebben ze de neiging om in conflictgevoelige gebieden te blijven. Er is geen toegang tot basisonderwijs, en er is weinig gelegenheid om te spelen. ‘We kunnen niet spelen zoals we gewend waren in Syrië’, legt een groep Syrische vluchtelingen kinderen uit. Een andere familie, die in een tent in de Bekaa-vallei woont, klaagt dat de kinderen geen speelgoed hebben: ‘nu spelen ze met stokken en touw, en alles wat ze maar kunnen vinden.’

Het concept van ‘kindvriendelijke plaatsen’ (Child Friendly Spaces (CFS)) als een vorm van humanitaire interventie, werd voor het eerst geïntroduceerd door UNICEF in 1999. Toen werd het gebruikt om kinderen die leden aan de gevolgen van het conflict in Kosovo te beschermen en te voeden. Sinds die tijd is het concept regelmatig gebruikt in oorlogssituaties. Kinderen zijn de meest kwetsbare slachtoffers van oorlog.

Kinderen2 webHet rapport dat uitgebracht werd door LSESD laat zien dat Syrië hierop geen uitzondering is. Vanuit deze realiteit wil LSESD werken aan het opzetten van Kindvriendelijke plaatsen in gebieden waar vluchtelingen leven, zowel in Libanon als Syrië. Deze centra proberen te voorzien in een veilige omgeving voor kinderen, waar ze kunnen spelen, leren en groeien onder toezicht van opgeleide vrijwilligers. Het zijn een soort ‘veilige havens’, waar kinderen even niet hoeven te denken aan het trauma van de oorlog. Een plaats waar kinderen opnieuw een soort kindertijd kunnen beleven, en beginnen psychologisch te genezen van de gruweldaden die ze hebben meegemaakt.

*LSESD staat voor Lebanese Society for Educational and Social Development. Dit is de hulptak van de Libanese Baptistengemeenten. Meer informatie over hun werk kunt u vinden op www.lsesd.org

Zendings- en missionaire projecten van de Unie
Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Soms voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele projecten, of projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2015 vindt u op www.baptisten.nl/zending

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Het bovenstaande project is het project van de maand Januari 2015

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024