Gypsy Smith School 2014

Het Baptisten Seminarium ondersteunt sinds enkele jaren de Gypsy Smith School (GSS), onderdeel van het Ruth Project, in Boekarest (Roemenië) met financiën en personeel. GSS is een school waar viermaal per jaar zigeuner-christenen worden toegerust in hun geloof om hun eigen kerken te versterken en om als evangelist te werken in hun Roma-gemeenschap.

Vaak zijn het mensen die actief zijn in hun kerk of reeds evangelisatiewerk doen. Vanwege het seizoenswerk zijn de lessen in november, december, februari en maart. Een van deze lesweken wordt nu al enkele jaren vanuit het Seminarium verzorgd.

Dit jaar zijn Jan Martijn Abrahamse en Daniël Drost van 3-7 november naar Boekarest gereisd om een week les te geven aan de GSS. Daniël gaf in de ochtenden les in communal ethics en Jan Martijn ’s middags kerkgeschiedenis (Reformation Movements): ‘Het was erg inspirerend om daar te zijn. Het was een voorrecht om deel te zijn van het geloof en de onderlinge broederschap, die nadrukkelijk benoemd werd met de terugkerende begroeting ‘fraților’ (‘broeders!’).’ Hoewel sommigen maar amper scholing hebben, of nog maar enkele jaren christen zijn, preken velen al in hun eigen kerk: ‘We hebben genoten van hun mooie getuigenissen en preken in de twee diensten die we hebben meegemaakt, alsook hun gezang. Zodra ze een gelegenheid zagen pakten zij hun accordeon en zongen liederen ter ere van God!’ Dit is des te meer bemoedigend gezien de moeilijke situaties waarin sommige Roma zitten: armoede, werkloosheid en moeizame huwelijken.

‘Naast het lesgeven op het GSS hebben we andere boeiende mensen ontmoet, vooreerst onze Roemeense tolk die een bijzondere roeping voor de Roma heeft en Amerikaanse zendelingen die werken en leven in de achterstandswijk van Boekarest waar de school staat. Maar ook de docenten van Baptisten Seminarium verbonden aan de Universiteit van Boekarest.’

Het GSS is een onderdeel van Ruth Project, een basisschool voor Roma kinderen. Het GSS is onder die paraplu ondergebracht, hoewel de doelgroep natuurlijk anders is. De GSS staf bestaat uit een kleine groep toegewijde mensen die meer zou kunnen doen als daar de middelen voor zijn. Zo zijn er plannen voor GSS – on the road. Daarbij worden niet alleen in Boekarest maar door het land heen lessen van GSS gegeven.

Eerdere verslagen uit de afgelopen jaren zijn hier te lezen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024