overlijden zr. Netty Schipper

Op 17 januari is zr. Netty Schipper, echtgenote van emerituspredikant Nico Schipper overleden. De afgelopen jaren organiseerden zij de ouderen vakantieweek.

Hier leest u de rouwaankondiging.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024