LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Herdenking en presentatie nieuwe boek Olof de Vries

Op maandagmiddag 13 april 2015 organiseerde het Baptisten Seminarium een herdenkingsbijeenkomst over het leven en het werk van prof. dr. Olof H. de Vries te Apeldoorn.

De Vries was namens het seminarium van 1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en leerstellingen van het Baptisme’ aan de Universiteit Utrecht. Tot het vroege voorjaar van 2014 was Olof ook actief binnen het onderwijs aan het Baptisten Seminarium. Hij overleed op 13 april 2014. Olof heeft met zijn werken en denken grote invloed gehad op het Nederlandse baptisme. Zijn theologische doordenking is de moeite waard herinnerd te worden, en via deze herdenkingsbijeenkomst wilde het seminarium daar gezicht aan geven.

De bijeenkomst startte met een herdenkingsrede van Wout Huizing; huidig docent aan het seminarium en in het verleden leerling en collega van Olof. Huizing haalde warme herinneringen op aan de Vries als docent en collega en plaatst dit in de context van het theologisch raamwerk van De Vries. Prof. dr. Henk Bakker presenteerde een nieuwe bundel met zijn theologisch werk, getiteld ‘Alles is geschiedenis’ waaraan Olof tot kort voor zijn overlijden heeft gewerkt. Ds. Jan van Helden gaf de eerste reactie op het boek voor de c.a. 75 aanwezigen, waarbij hij waardering uitsprak voor de actualiteit van de thematiek van De Vries, alsook de nodige kritische vragen stelde bij een aantal van zijn aanvliegroutes. Van Helden is Ned. gereformeerd predikant in Amsterdam en was enkele jaren samen met Olof lid van de redactie van ‘Soteria’.

Tussen de diverse onderdelen verzorgde Rehana de Vries, dochter van Olof, tweemaal een muzikaal intermezzo op viool, waarbij een eigen bewerking van ‘U zij de glorie’ en diverse stukken van Bach werden gespeeld.

 

Rede Wout Huizing

 

Boekpresentatie Henk Bakker

 

Eerste reactie Jan van Helden

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024