LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Missie en Visie

Grondslag en doel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Het doel van de Unie is:

  • Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  • De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  • Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024