LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Vereniging van Baptisten Voorgangers

De VBV is een beroepsvereniging van voorgangers en andere kerkelijke professionele werkers binnen de Unie en haar gemeenten. Sinds de oprichting in 2007 is de VBV gegroeid naar zo’n 70 leden. We stimuleren op meerdere manieren het toerusten en delen onder voorgangers en denken met de Unie mee over ontwikkelingen die voor voorgangers van belang zijn.

Een paar highlights van wat de VBV jaarlijks organiseert en stimuleert: tweedaagse voorjaarsconferentie, studiedagen over actuele onderwerpen, emeritidag, het mogelijk maken van studiereizen (zoals Londen, Israël), bijeenkomsten van jonge predikantsvrouwen, het stimuleren van intervisie. Met het uitbrengen van een tweemaandelijks VBV-bulletin blijft men onderling op de hoogte en weet men elkaar te vinden voor onderlinge zorg & raad.

Bestuur:

Gijs Lammerts van Buren (voorzitter), Pieter Jager (penningmeester), Fritz Kaiser (secretaris) en Peter van Bruggen (redactie VBV-bulletin).

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024