LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Werkorganisatie

De werkorganisatie draagt feitelijk zorg voor het realiseren van de doelstelling van de Unie. Zij staat onder leiding van de Algemeen Secretaris (zie reglement Algemeen Secretaris). Hij legt over de gehele bedrijfsvoering verantwoording af aan de Unieraad. In het ondersteunende bureau is ook de nieuwe stafdienst ‘Beweging naar Buiten’ onder gebracht. In deze stafdienst is alles opgenomen wat de Unie naar buiten toe onderneemt. Naast externe relaties gaat het daarbij om activiteiten waarbij we zijn betrokken (bijv. gemeentestichting in Rotterdam ‘Oude Noorden’) en waar we met externe partners samenwerken (bijv. Tear of de Europese Baptisten Zending).

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024