Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

Permanente Educatie

De regeling Permanente Educatie (PE) is bedoeld om voorgangers te helpen zich blijvend te ontwikkelen en toe te rusten voor hun bediening in de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan een concrete vraag vanuit de gemeente, maar ook zelfreflectie en wensen rondom eigen persoonlijke, spirituele en vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan een omvang van gemiddeld 80-100 uur op jaarbasis op basis van 1.0 FTE. Meer over de exacte inhoud van de regeling, de rol van de voorganger, raad en Unie lees je in de Regeling Permanente Educatie (PDF).  Op deze site tref je een aantal aanbevelingen en links naar organisaties die educatieve bijeenkomsten beleggen die in aanmerking komen voor PE. Ook tref je als gemeentewerker of voorganger informatie over de wijze van registreren via het Unieportaal.

Update Permanente Educatie 2019

In de schijnwerpers:

Breder aanbod

Breder aanbod

Wist je dat ook het seminarium en allerlei andere organisaties een aanbod van permanente educatie hebben? Klik hier om ze te bekijken

Mij niet meer gezien

Mij niet meer gezien

Door: PEP (TU Kampen)
Datum: 15 november 2019

Studiedag kerkverlating in perspectief. Kerkverlaters, we kennen ze allemaal. Misschien ben je zelf wel een kerkverlater. Je bent nog wel gelovig, maar komt niet meer in een kerk. Of je bent kerkverlater in een andere zin: je hebt de lokale kerk waar je lid was achter je gelaten, omdat je er niet thuis was, de diensten niet aansprekend waren of omdat  je het allemaal niet meer geloofde.

Leiding geven vanuit wie je bent

Leiding geven vanuit wie je bent

Door: Protestantse Kerk
Datum:  5 en 6 februari en 10 september 2020

Leiderschap is voor mij altijd een spannend thema geweest. Vaak dacht ik daarin te falen, omdat ik mij vergeleek met het beeld van de ideale leider. Dat ik mijzelf op die manier erg tekort deed, leerde ik in de training The Undefended Leader.’ 

Margrietha Reinders, predikant en pionier in Amsterdam

Als predikant, kerkelijk werker of pionier geeft u (mede) leiding aan een gemeenschap - of u nu wilt of niet. Het gedachtegoed van The Undefended Leader is hét antwoord op goed leiderschap.

De spiritualiteit van de pastor

De spiritualiteit van de pastor

Door: Protestantse Kerk
Datum:  516 en 17 juni 2020

In een tijd waarin voor de pastor en theoloog veel zekerheden wegvallen, is het meer dan ooit nodig om zelf geworteld te zijn in een betekenisvolle traditie en een levende  spiritualiteit. Tegelijk is het niet denkbeeldig dat werkbelasting, complexiteit van de beroepsuitoefening, geestelijk klimaat en marginalisering van de kerk de pastor spiritueel leegzuigen. En dat terwijl de vraag naar spiritualiteit in en buiten de kerk duidelijk hoorbaar is. Daarom stellen we de volgende vragen aan de orde:

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

    Snel bellen:

    Dienstencentrum: 020-2103023
    Seminarium: 020-2103024