Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

De impact van het evangelie

Door: PEP (TU Kampen)
Datum: 21 juni 2019
Een grote diversiteit aan auteurs, genres en accenten kenmerkt het Nieuwe Testament. Wat is de rode draad in dit geheel? Welke boodschap komt in al die verscheidenheid tot uitdrukking?

In Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s hebben achttien Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici deze vragen uitgewerkt. Vanuit heilshistorisch perspectief komt de boodschap van het Nieuwe Testament tot klinken in haar toenmalige en hedendaagse context. Wetenschappelijk verantwoord én toegankelijk geschreven richt dit handboek zich op zowel theologen en voorgangers als betrokken bijbellezers.

Tijdens de studiedag “De impact van het evangelie” reflecteren we – na een introductie door de redacteuren en de presentatie van het boek – op de relevantie van deze nieuwtestamentische theologie: wat is de waarde van dit handboek voor de wetenschappelijke vorming van theologen, en hoe is het bruikbaar in de pastorie, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een preek? Twee sprekers zullen hun deskundige reactie op het boek geven. Via een forumdiscussie en zeven workshops met enkele auteurs komen we opnieuw onder de indruk van de rijkdom en impact van het evangelie van onze opgestane Heiland Jezus Christus.

PROGRAMMA

9.00 uur: inloop, registratie, koffie/thee

9.30 uur: Opening

 • Roel Kelder – opening
 • Armin Baum – Nieuwtestamentische theologie en canon
 • Rob van Houwelingen – Nieuwtestamentische theologie in heilshistorisch perspectief

10.30 uur: Boekpresentatie

 • Overhandiging eerste exemplaar door redacteuren aan prof. dr. Jakob van Bruggen

10.45 uur: Pauze (incl. boekverkoop)

11.15 uur: Eerste reactie

 • Henk Bakker – De Theologie van het Nieuwe Testament in wetenschappelijk perspectief

11.35 uur: Tweede reactie

 • Marinus Beute – Nieuwtestamentische theologie en de preek

11.55 uur: Plenaire bespreking met forum

12.30 uur: Lunchpauze

13.30 uur: Workshops

 • Ronde 1: 13.30-14.25 uur
 • Ronde 2: 14.30-15.25 uur
 1. Michael Mulder – Israël, een mysterie… Joden en heidenen onlosmakelijk verbonden in Gods gemeente
 2. Rob van Houwelingen – Het koninkrijk van God en de navolging van Christus
 3. Armin Baum – Christologie in de evangeliën. Jezus’ goddelijke majesteitsclaim bij de synoptici en bij Johannes
 4. Pieter Lalleman – De betekenis van Jezus’ opstanding
 5. Kobus Kok – Leven en dood in het licht van de eeuwigheid
 6. Hans Burger – Participatie: Leven in Christus
 7. Myriam Klinker-De Klerck – Lijden omwille van Christus

15.30 uur: Epiloog

 • Kasper de Graaf – De rijkdom van het Nieuwe Testament

16.00 uur: Sluiting

Borrel

Informatie en opgave: https://www.pepredikanten.nl/studiebijeenkomsten/de-impact-van-het-evangelie/

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

  Snel bellen:

  Dienstencentrum: 020-2103023
  Seminarium: 020-2103024