Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

Theologen Cursus Charismatische Vernieuwing

Door: CWN
Datum: 2019-2020
Geestelijke begeleiding met drs. Gideon van Dam

In de charismatische spiritualiteit gaat het om de presentie van de gekruisigde en opgestane Christus. Deze presentie is een gave van de Geest, ze is niet af te dwingen. Mensen kunnen zich wel oefenen om ruimte te maken voor die presentie. Een ruimte die wordt gecreëerd door de Heilige Geest, in samenspel met de menselijke geest.

Doel

Doel van de TCV is dat de deelnemers groeien in ontvankelijkheid voor de presentie van Christus.

Er is aandacht voor ieder persoonlijk; we zijn geliefd en aanvaard door God. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor de gaven die de Geest aan de gemeente geeft. Er wordt geoefend om ruimte te geven aan het werk van de Heilige Geest, toegespitst op de verschillende werkzaamheden binnen de gemeente. Dit alles met het oog op heelwording van de mens, de kerk en de wereld.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen: Luisteren naar lezingen, het delen van eigen ervaringen in een kleine groep, bidden voor elkaar, creatieve verwerkingen in workshops en samen vieren. Er is veel ruimte voor lofprijzing en meditatie.

Doelgroep

Doelgroep van de cursus zijn: pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom.

Cursusopzet

In drie cursusjaren staan we stil bij:

• de theologie van de Charismatische Vernieuwing (eerste jaar)
• de pastor persoonlijk (tweede jaar)
• de pastor in de gemeente (derde jaar)

Een cursusjaar begint in september en bestaat uit zes vormingsdagen (van 10.00–15.30 uur) op donderdag in Amersfoort en een driedaagse retraite begin januari. Het is elk jaar mogelijk om deel te gaan nemen.

De cursus staat open voor pastores, theologen en theologiestudenten in de laatste fase van de studie. Ook partners zijn van harte welkom.

De cursus is door de Protestantse Kerk in Nederland erkend als studieactiviteit in het kader van de permanente educatie.

Kosten: € 415,00 per jaar, incl. de januari-retraite. Zie ook: www.thcv.nl

Het jaarthema voor de cursus die start in september 2019 is: De pastor in de gemeente. Daarbij komen thema’s aan de orde als: Gemeenteopbouw; Charismatisch vieren; Ziekenzalving; Charismatisch pastoraat; Preken; Bevrijdingspastoraat.

Informatie en opgave: http://thcv.nl/

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

    Snel bellen:

    Dienstencentrum: 020-2103023
    Seminarium: 020-2103024