Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

De spiritualiteit van de pastor

Door: Protestantse Kerk
Datum:  516 en 17 juni 2020

In een tijd waarin voor de pastor en theoloog veel zekerheden wegvallen, is het meer dan ooit nodig om zelf geworteld te zijn in een betekenisvolle traditie en een levende  spiritualiteit. Tegelijk is het niet denkbeeldig dat werkbelasting, complexiteit van de beroepsuitoefening, geestelijk klimaat en marginalisering van de kerk de pastor spiritueel leegzuigen. En dat terwijl de vraag naar spiritualiteit in en buiten de kerk duidelijk hoorbaar is. Daarom stellen we de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe staat het ervoor met de eigen spiritualiteit als pastor? Waardoor is en wordt deze beïnvloed? En hoe bevalt dat? In gesprekken en oefeningen gaan we hierover met elkaar in gesprek.
 • Wat hebben we nodig? Daarbij letten we op de vraag welke betekenisvolle bronnen van spiritualiteit we vinden in de eigen omgang met de Schrift en de gebedspraktijk en welke theologische (en andere) bronnen wel of niet helpen om  spiritueel gevoed te worden.
 • We spitsen dit toe door ons af te vragen in hoeverre Thomas Merton een potentiële bron voor een stevige en tegelijk ruime spiritualiteit  kan zijn. Er is inderdaad veel dat daarop wijst. Het is veelzeggend dat zijn teksten vijftig jaar na zijn dood nog net zo fris en levend zijn  als toen hij ze publiceerde. Door middel van enkele diepteboringen  in zijn werk uit de laatste 10 jaar van zijn leven proeven we hoe hij ons kan voeden en inspireren.
 • Ook de eigen spiritualiteit bestaat altijd in een context. Daarom vragen we: hoe daagt de context waarin we leven onze spiritualiteit uit? Wat voor implicaties heeft  de missionaire situatie en roeping van de gemeente voor een hernieuwde spirituele verdieping? En wat impliceert dit voor spiritueel of geestelijk leiderschap en voor het geven van spirituele of geestelijke begeleiding?

Doelstellingen

 • U verdiept zich in de eigen persoonlijke en professionele spiritualiteit.
 • U exploreert deze in gesprekken, het lezen van teksten en samenzijn.
 • U verkent door studie de mogelijkheden die het werk van Thomas Merton voor u zouden kunnen hebben.
 • U wordt uitgenodigd om de uitdagingen die de eigen context stelt aan de spiritualiteit op te pakken. 

Docenten: Dr. Arjan Plaiser en Dr. Theo Witkamp

Kosten: 583 euro, studiebelasting 46 uur

Informatie: Spiritualiteit van de pastor 

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

  Snel bellen:

  Dienstencentrum: 020-2103023
  Seminarium: 020-2103024