Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

Online collegeserie - Jezus: reconstructie en revisie

Door: Baptisten Seminarium
Datum: 15 februari -15 april 2021  Locatie: online

'Een weids panorama van de christologie, met een intrigerende tekening van de cultuur en controversen die de achtergrond vormen van het optreden van Jezus.' - prof. dr. Kees van der Kooi in reactie op het boek ‘Jezus, reconstructie en revisie’ geschreven door Henk Bakker. Een boek dat je gelezen wilt hebben en waarover je in gesprek wilt met collega’s om zo ook een vertaalslag te maken naar de praktijk van kerk zijn in onze maatschappij. Daarom deze collegeserie met Henk Bakker.

In deze collegeserie duik je diep in dit boek en het thema van toegepaste Christologie ofwel ‘Christus doen’ door:

 • drie online colleges van Henk Bakker en parallel daaraan zijn boek te bestuderen
 • reacties vanuit de academie op het boek te lezen
 • drie online ‘peergroup’ gesprekken met predikanten en andere professionals mee te maken
 • in drie online workshops met Henk Bakker de inhoud van het boek door te nemen
 • in een verwerkingsopdracht gericht op jouw praktijksituatie de behandelde inhoud te verwerken.

Door het deelnemen aan deze collegeserie:

 • ben je in staat om christologische kennis en hermeneutisch inzicht voor de toegepaste Christologie te integreren en in de professionele praktijk (zoals bij exegese en ethisch handelen) toe te passen
 • ontwikkel je vaardigheid in het ‘doen’ van christologie (toegepaste christologie) door je te richten op bestaande praktijken waar Christus ‘gedaan’/’geleefd’ wordt, zoals in de kerkelijke samenkomst (e.g. prediking, gebed, doop, avondmaal, onderwijs, onderlinge zorg, tucht) en de christelijke dienst aan de samenleving (e.g. diaconie, evangelisatie, vormen van presentie)
 • maak je de inhoud van het boek eigen en kunt kennis en inzicht aanwenden binnen de eigen geloofstraditie en aan kritische christologische discussies (met andersdenkenden) deelnemen.

Wanneer:

Van 15 februari tot en met 15 april 2021. Veel is op eigen tempo te volgen (3 inhoudelijke video's, het lezen van het boek, je eigen verwerkingsopdracht), de onlinegesprekken met collega’s worden in overleg gepland. De online workshops met Henk Bakker zijn op:

Data: 4 maart, 25 maart, 15 april. Je hebt de keuze uit het volgen van de workshops van 10.00-11.30, 14.00-15.30 of 19.00-20.30.

De online workshops met Henk Bakker plannen we op 3 tijdstippen op de dag. Op het inschrijfformulier kun je voor het tijdstip een eerste of tweede voorkeur aangeven. Hier houden we zoveel mogelijk rekening mee bij het indelen van de groepen.

Jouw investering:

84 PE-uren ofwel 3 ECTS,  lezen: Henk Bakker, Jezus- reconstructie en revisie, Utrecht, Kok Boekencentrum 2020

Kosten: 225 euro 

Inschrijven

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

  Snel bellen:

  Dienstencentrum: 020-2103023
  Seminarium: 020-2103024