Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Vrouwenwerk projecten

Elk jaar wordt er vanuit het vrouwenwerk aandacht besteed aan een aantal projecten, die een relatie hebben met en ten goede komen aan vrouwen. De relatie met de Europese en Wereldwijde vrouwenverbanden is daarin belangrijk, o.a. via de Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag en de projecten van de EBVU. Vanaf 2013 wordt de coördinatie van deze projecten gedaan vanuit het Uniebureau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de contactpersoon voor het vrouwenwerk en de EBVU.

Projecten 2017

tsjernobyl01 

Zomerkampen Tsjernobyl

 P1020678

Dalitvrouwen samen voor voedselzekerheid

 nov01

Vrouwenwerk van de Baptist Convention van Sierra Leone

 

 

 

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024