Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Dalit vrouwen samen voor voedselzekerheid

Het christelijke Bethelziekenhuis in de provincie Vuyyuru in India helpt Dalits, de kastelozen van de samenleving. In het gebied leidt 42% van alle kinderen aan ondervoeding. Het ziekenhuis is betrokken bij het opzetten van een voedselzekerheidsprogramma, een project dat aansluit, vooral bij vrouwen!

Achtergrond

Dit voedselproject is gestart in 2012, en is sindsdien door de Unie van Baptistengemeenten ondersteund met een relatief klein bedrag per jaar. Het probleem In de regio (bestaande uit 18 dorpen) is dat arme Dalit boeren afhankelijk zijn gemaakt van zaad- en kunstmestleveranciers die steeds hogere prijzen kunnen vragen. Het voedselprogramma van het Bethelziekenhuis richt zich op 540 mensen (waarvan 450 vrouwen!), en biedt een uitweg uit het schuldenprobleem. De deelnemers worden geschoold om duurzaam (en zonder kunstmest) groente en fruit te gaan telen, in eerste instantie voor eigen consumptie, om de ondervoeding van de kinderen in de regio tegen te gaan. Er wordt gewerkt met een microkrediet systeem, zodat men samen verantwoordelijkheid draagt voor het slagen van het project. Boeren krijgen kleine leningen om tegen een eerlijke prijs zaad te kopen. 

IMG 0304 kleinDit voedselproject is gestart in 2012, en is sindsdien door de Unie van Baptistengemeenten ondersteund met een relatief klein bedrag per jaar. Het probleem In de regio (bestaande uit 18 dorpen) is dat arme Dalit boeren afhankelijk zijn gemaakt van zaad- en kunstmestleveranciers die steeds hogere prijzen kunnen vragen. Het voedselprogramma van het Bethelziekenhuis richt zich op 18 dorpen, en in totaal 540 deelnemers, waarvan 90% uit vrouwen bestaat. 
 
2016

In het afgelopen jaar heeft er elke maand een workshop plaatsgevonden in de 18 dorpen. Deze ontmoetingen (zie foto van de deelnemers) gaan over bewustmaking hoe je duurzaam, biologische landbouw kunt bedrijven. Dat is hard nodig, want in het verleden ging dat vaak mis, en werden veel pesticiden gebruikt, met als gevolg dat de bodem steeds verder werd vergiftigd. Nu wordt er organisch verbouwd, waardoor de ‘natuurlijke vrienden van de grond’ (citaat van één van de deelnemers), zoals wormen en insecten terugkeren. Er wordt geleerd wat effectieve vormen van bemesting zijn, welke zaden het best gebruikt kunnen worden en hoe je de gewassen kunt roteren. Men leert van elkaars praktijken, en goede voorbeelden worden overgenomen. Bijzonder is dat in 2016 een begin is gemaakt met een coöperatie (de zgn. ‘Mutually Aided Cooperative Society); alle boeren hebben een startbedrag ingelegd (totaal bijna € 15.000 – een reusachtig bedrag), Samen kunnen de boeren beter en goedkoper inkopen doen. Bovendien worden ze minder afhankelijk van de lokale geldschieters die vaak een slechte reputatie hebben.
Ook leren de vrouwen om dichtbij huis een kleine keuken-tuin te maken, waarin ze gewassen produceren voor dagelijkse consumptie. Dat geeft extra inkomsten en gezond voedsel. Langzaam maar zeker helpt het programma mensen om hun bestaan op te bouwen in kleine corporaties, waarin mensen gezond eten, op een gezonde manier met hun middelen omgaan en samen gemeenschappen opbouwen die meer weerstand hebben.

Financiering van dit project
We hopen dit project in 2017 voor een bedrag van € 3000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden gebruikt als een aanmoediging voor een startende coöperatie. De coöperatie-vorm geeft hen de mogelijkheid om aanspraak te maken op subsidies, waardoor ze goedkoper gezamenlijk kunnen inkopen.

Download hier een Powerpoint-presentatie van het project

Afbeelding1Dit project is een project van de European Baptist Mission International

 

 

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024