Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

De huidige crisis in Syrië duurt nu al zeven jaar. Talloze mensen hebben hun woonplaats en land moeten ontvluchten vanwege de oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd hebben gemist en zware trauma’s moeten verwerken.

In Libanon zijn op dit moment naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen, van wie bijna de helft kinderen. Op drie plaatsen in het grensgebied met Syrië zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn!

Het project

Het project ‘Kindvriendelijke plaatsen’ startte in 2014. De plekken worden opgezet samen met lokale kerken. Op deze plekken komen dagelijks zo’n zestig tot tachtig kinderen in de leeftijd van drie tot veertien jaar bij elkaar om kind te mogen zijn, te spelen en te leren.

Circa de helft van de vluchtelingenkinderen gaat naar een Libanese school, maar wordt daarbij geconfronteerd met een taalbarrière: in Libanon is de voertaal op de scholen vaak Frans of Engels. Dit leidt tot schooluitval en (nog meer) leerachterstand. Daarom besteedt het project inmiddels ook aandacht aan taallessen. Daarnaast zijn er kinderen die zo veel schooljaren hebben gemist, dat ze nog helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn er lessen Arabisch.

Verder wordt onder meer met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Ook krijgen de kinderen voorlichting over hygiëne en ontvangen ze maandelijks een pakketje met toiletartikelen. Tevens is er elke maand een gezamenlijke warme maaltijd, waar ook de ouders voor worden uitgenodigd.

Taslim praat weer

Syrie Kindvriendelijke plaatsen2Cedra woont met haar man en kinderen nu al vier jaar in het noorden van Libanon. “Voor de oorlog hadden we een goed leven in Syrië. Mijn zonen Taslim en Rahaf hebben door de oorlog en het vluchten verschillende schooljaren gemist. Twee jaar geleden hoorde ik via een Libanese kerk over het programma ‘kindvriendelijke plekken’ en sindsdien gaan zij daarnaartoe. Als gevolg van de oorlog praatte Taslim een aantal jaren helemaal niet meer. Maar tijdens de traumaverwerkingslessen leert hij zichzelf hierover te uiten en gaat het beter met hem. Ik zie dat mijn kinderen weer opbloeien!”

Financiering van dit project

De projectgelden worden gebruikt onder meer voor het trainen van goede coördinatoren die in staat zijn om met hulp van vrijwilligers de ‘kindvriendelijke plaatsen’ op te zetten en begeleiden. We hopen dit project in 2018 met een bedrag van € 7500,- te kunnen ondersteunen.

U kunt hier een Powerpoint-presentatie van dit project downloaden

Dit project is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2018 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024