Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Sierra Leone - Vrouwenwerk

Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven voor het werk van Aisha Oosterloo in Sierra Leone. Ondanks dat Hans en zij eind 2015 met pensioen gingen, willen we het vrouwenwerk van de Baptisten Conventie van Sierra Leone blijven ondersteunen.

(foto: 3 generaties voorzitters van de trotse Vrouwenvereniging van de Baptisten Conventie van Sierra Leone)

Er is eind 2015 en begin 2016 hard gewerkt aan de oplevering van een weduwenhuis in Lunsar om kwetsbare vrouwen op te vangen. In 2016 kreeg het Weduwenhuis ook nog eens zonnepanelen – een afscheidscadeau voor Hans en Aisha, om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet.

Bakkerijproject

In het verlengde van het weduwenhuis ontwikkelt de Baptisten Conventie kleinschalige programma’s waarin kwetsbare vrouwen leren om zelf in hun inkomsten te voorzien. Afgelopen jaar is in dat kader gestart met een bakkerijproject. De vrouwen die hierbij betrokken zijn, hebben zich tot doel gesteld om brood van hoge kwaliteit te bakken en te verkopen in hun omgeving. De verkoop zelf wordt deels door andere gemeenteleden gedaan, die daar op hun beurt commissie over ontvangen. Op die manier betekent het bakkerijproject voor een nog grotere groep mensen een aanvulling op hun inkomsten. Als Unie hebben we dit project ondersteund met de constructie van een oven.

SierraLeone Vrouwenwerk

Een eigen inkomen

Het is de bedoeling dat als dit project goed loopt, de Baptisten Conventie weer andere groepen vrouwen gaat helpen om een dergelijk project te starten. Te denken valt aan kleding naaien of het verbouwen van groenten voor de verkoop. Het op die manier verdienen van een eigen inkomen betekent een groot verschil voor weduwen en andere vrouwen die in hun eigen onderhoud moeten voorzien.

Zo blijven we bouwen aan onze relatie met Sierra Leone.

Giften
We willen dit project voor een periode van drie jaar steunen met zo’n € 3000,- per jaar. Het wordt besteed aan het opstarten van nieuwe inkomen genererende programma’s onder kwetsbare vrouwen.

 Afbeelding1Voor de projecten in Sierra Leone werken we via de European Baptist Mission International.

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2018 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024