LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

India - Voedselzekerheid voor Dalit-vrouwen

In de provincie Vuyyuru in India zijn de arme Dalit-boeren afhankelijk geraakt van zaad- en kunstmestleveranciers, die steeds hogere prijzen kunnen vragen. In het christelijke Bethelziekenhuis zag men de gevolgen: 42% van de kinderen leidt aan ondervoeding.

Daarom startte men in 2012 een voedselzekerheidsprogramma. Het programma richt zich op achttien dorpen in de regio en telt inmiddels 540 deelnemers, van wie 90% vrouwen.

Betere oogsten

Als Unie van Baptistengemeenten steunen wij dit initiatief vanaf het begin. Inmiddels zijn de positieve resultaten zichtbaar.
Doordat de boeren hun chemische mest en pesticiden zijn gaan vervangen door biologische middelen, is de grond gezonder geworden. Dat leidde na enkele jaren tot meer opbrengst. Zo groeit de oost van rijstoogst en urd-bonen (zie foto) gestaag. Door daarnaast zelf zaden te produceren, zijn de boeren minder afhankelijk geworden van de grote bedrijven.

Coöperatie en bank

India Dalitvrouwen2Al met al zijn de boeren zowel geld gaan besparen als meer gaan verdienen. Met een deel van het overschot hebben ze in het project een oogstverzekering kunnen afsluiten. Deze keert uit op het moment dat de boeren hun oogst verliezen door overstroming of droogte. Ook hebben de boeren zich verenigd in een coöperatie, waardoor ze beter en goedkoper kunnen inkopen. In 2017 is een aantal vrouwen, na verschillende trainingssessies, een eigen coöperatieve bank begonnen. Hier kunnen boeren sparen en tegen schappelijke tarieven een lening krijgen. Een grote verbetering ten opzichte van de exorbitante rentetarieven die geldschieters in het verleden berekenden.

Ten slotte hebben nu alle deelnemers bij hun huis een kleine keukentuin, met daarin fruitbomen en groentegewassen voor dagelijkse consumptie. Dat geeft extra inkomsten en gezond voedsel. Langzaam maar zeker helpt het programma mensen om hun bestaan op te bouwen in kleine corporaties, waarin mensen gezond eten, op een gezonde manier met hun middelen omgaan en samen gemeenschappen opbouwen die meer weerstand hebben.

Financiering van dit project
We hopen dit project in 2018 voor een bedrag van € 3000,- te kunnen ondersteunen. De gelden zullen worden gebruikt voor ondersteuning en aanmoediging van de coöperatie.

Download hier een Powerpoint-presentatie van het project

Afbeelding1Dit project is een project van de European Baptist Mission International

 

 

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024