Sierra Leone - Train een voorganger

Binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone is men er razend enthousiast over…. CCMP (Church en Community Mobilisation Process) – een methode om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun eigen kerk en gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen.

Het project
Sinds 2015 zijn via dit project al honderden kerkleiders en getalenteerde jongeren van de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) getraind in de methode van ‘kerk en gemeenschapsmobilisatie’ (CCMP). Een aantal karakteristieken van de methode zijn:

  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving
  • Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt
  • Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijv. mankracht, talenten en materialen)
  • De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de slag te gaan

Bekijk ook dit Youtube-filmpje waarin onder andere Titus Kamara (de projectleider in Sierra Leone) vertelt over CCMP.

SierraLeone Train een voorganger1

Om iets te kunnen doen aan armoede, is er meer nodig dan een waterput of een dorpskliniek. Wat in veel gevallen nodig is, is een verandering in visie en mentaliteit, en in de CCMP-methode vormen Bijbelstudies daarin de leidraad. Op andere plekken in Afrika heeft deze methode al tot bijzondere resultaten geleid, dankzij de ontdekking dat lokale kerken zelf iets kunnen doen aan de armoede om hen heen. Dat leidt dan tot bijzondere vruchten, letterlijk en figuurlijk:

  • Mensen maken gebruik van land dat ze hebben of dat ze kunnen gebruiken. Vruchtenbomen, groentetuintjes en verschillende soorten landbouwgewassen leiden tot een breder en gezonder dieet, en minder honger.
  • In sommige gevallen verdubbelden mensen hun oogsten, als gevolg van deze aanpak.
  • In veel dorpen zetten de mensen een spaargroep op, waarin ze samen wekelijks een klein bedrag opzij zetten. Eens in de zoveel tijd krijgen de groepsleden de mogelijkheid om een lening te nemen onder gunstige voorwaarden, waardoor ze kunnen investeren in een klein bedrijfje.
  • Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten als gezin of met anderen een kleine onderneming op.

Ervaringen

Deze resultaten zijn indrukwekkend. Maar misschien nog belangrijker is dat deze aanpak ervoor kan zorgen dat de houding van de mensen verandert: het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en hoop.

Benson Onyia, pastor ‘Christ Centered Mission’-gemeente in Niawama, Kenema:
“De laatste trainingsbijeenkomst ging over het ontdekken van wat God je als gemeente heeft gegeven om mee te werken. Naderhand hebben we als gemeente unaniem besloten om een slakkenkwekerij te beginnen. Slakkenteelt wordt hier wel het ‘Afrikaanse goud’ genoemd: het vlees van de slak wordt gebruikt voor consumptie, daarnaast is er in toenemende mate markt voor het slakkenslijm, dat in cosmetische producten wordt verwerkt. Als gemeente hebben we 170 dollar geïnvesteerd om een slakkenkwekerij te beginnen. Op korte termijn verwachten we al zo’n 30.000 slakken te hebben. Met het geld dat we ermee verdienen willen we het Evangelie verder verspreiden naar alle steden en dorpen om ons heen.”

SierraLeone Train een voorganger2Johannes Sankoh, voorganger ‘Good News Baptist Church’ in Malompoh, Lunsar:
“Ook kinderen doen mee met de Bijbelstudies van CCMP. Zo was er een bemoedigend resultaat aan het einde van Bijbelstudie 3 over het beeld van de kerk in 1 Petrus 2:4-12. De kinderen hadden een voorstel; namelijk dat de kerk meer zou doen om kinderen die vanwege armoede niet naar school konden te helpen. Hun voorstel resulteerde erin dat de kerk nu financiële support geeft aan 32 kinderen voor 8 dollar per kind, om de schoolgelden te betalen.”

Paul Beahbum, assistent-voorganger ‘Christ Ambassadors Baptist Church’ in Bo City:
“De bijbelstudieserie van CCMP heeft er allereerst toe geleid dat de gemeenteleden zich veel intensiever inzetten voor zaken als bidden, vasten en elkaar bezoeken. Daarnaast hebben we de eerste stappen genomen om op de plek van ons ‘tijdelijke gebouw’ – dat we al tien jaar hadden – eindelijk een definitieve kerk te gaan bouwen. Uit de geschiedenis van Elia en de weduwe van Sarefat leerden we dat je met Gods hulp en wat er ter plekke voor handen is, in je behoeften kunt voorzien. Onze gemeente van 57 leden is in vier groepen fondsen gaan werven. Inmiddels hebben we op die manier voldoende ingezameld om de fundering van onze nieuwe kerk te realiseren.”

Financiering en mogelijkheden

Het is mogelijk om als kerk direct betrokken te raken bij de opleiding van één voorganger in CCMP. Per jaar is voor de opleiding per voorganger tussen de € 750,- en € 1000,- nodig. Daarvoor krijgt de voorganger twee studieweken + coaching in zijn werk. We willen in 2018 kijken of het mogelijk is een paar Nederlandse gemeenten direct te verbinden aan Sierra Leonese voorgangers, om enerzijds hun proces te volgen, voor elkaar te bidden, maar ook geïnspireerd te worden door wat daar gebeurt. De verbinding vindt plaats binnen het brede project van de Unies, en is gericht op het CCMP proces. Meer weten? Neem contact met ons op.

Download hier een Powerpoint-presentatie van dit project

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking met de Baptisten Conventie van Sierra Leone, de Nederlandse Unie, de European Baptist Mission International en Tear.

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024