Gemeentestichting Geitenkamp

Dirk Jan en Vera Riphagen wonen samen met hun zoontjes Boaz en Guido in de wijk de Geitenkamp in Arnhem-Noord. Het echtpaar zet zich daar sinds 2014 voor de wijk in en heeft als doel om een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de buurt te vormen. 

Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn.

Buurtkerk

Sinds oktober 2016 zijn ze gestart met vieringen in het buurtcentrum van de wijk. Het groepje dat zich daarbij gevormd heeft, noemt zich ‘buurtkerk Geitenkamp’. De vieringen worden eens per twee weken gehouden, op zondag aan het einde van de ochtend, en beginnen steeds met een gezamenlijke lunch. De viering wordt om de beurt voorbereid en de ‘preek’ ontstaat in gesprek, in de bijeenkomst zelf. “Dat brengt prachtige en verrassende inzichten voor iedereen”, vertellen Dirk Jan en Vera daarover.

Praktische hulp

Arnhem Geitenkamp2In samenwerking met buurtgenoten hebben Dirk Jan en Vera het project ‘Geitenkamp Samen Sterk’ opgezet. Daarin worden buren gekoppeld die elkaar de helpende hand toesteken. “Zo konden we praktische hulp geven aan een vrouw wiens hele hebben en houden in een container was opgeslagen. Een half jaar lang had ze in een soort schuur gewoond. Nu kreeg ze een nieuwe kans. Ze is niet alleen dankbaar, maar hielp een maand later zelf ook mee met een grote schilderklus in een verwaarloosd huis waar een moeder met drie kinderen woont.”

Andere projecten waar Dirk Jan en Vera aan werken richten zich op bestrijding van de grote werkloosheid in de wijk, vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen van buurtbewoners en hulp bij het oplossen van schulden (en onderliggende problemen). “Het is ontzettend gaaf om dit als kerk samen met reguliere hulpverlening en wijkbewoners te doen. Door zo de praktische kant van het Goede Nieuws te laten zien hopen we dat gezien wordt dat de boodschap God relevant is.”

Financiering van dit project

Arnhem Geitenkamp3Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe samenwerking met enkele omliggende gemeenten. Een groot deel van het project is daarmee gedekt. We hopen echter in de bredere Uniegemeenschap nog een bedrag van € 2500,- te ontvangen voor dit project.

Download hier een Powerpoint-presentatie van dit project

Meer weten? U kunt zich via www.dirkjanenvera.nl opgeven voor de nieuwsbrief van Dirk Jan en Vera.

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024